Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА
Анонси

Наказ №26 від 21 березня 2014 року "Про розміри витрат"

Назад

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
НАКАЗ
21 березня 2014 року     м. Чернігів № 26

Про розмір витрат  

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»:

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:
    1. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації (додається).
    2. Розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації згідно з додатком.
  2. Відділу комп’ютерних технологій, інформаційно-аналітичного та господарського забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення наказу на офіційному веб – сайті Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації Савченка О.П.

Директор Департаменту                                                                  А.М. Максак

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту агропромислового розвитку
Чернігівської обласної державної адміністрації
21 березня 2014 року № 26
ПОРЯДОК
відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів, що надаються Департаментом агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації за запитом на інформацію.

2. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більше як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

3. Відділ організаційно – кадрової роботи та контролю Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 1 (далі – Заявка) до сектору бухгалтерського обліку та звітності Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

4. На підставі отриманої Заявки сектор бухгалтерського обліку та звітності Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації протягом одного робочого дня виписує рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його особі, відповідальній за забезпечення доступу до публічної інформації, для подальшого направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

5. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

6. Після отримання Департаментом агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації підтверджуючого документа щодо повної оплати рахунка запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів.

7. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка. При ненадходженні у місячний строк з дня відправлення рахунка щодо його повної оплати робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит в електронній системі обліку публічної інформації або в журналі обліку публічної інформації або журналі обліку робіт з надання виписок про копіювання або друк інформації за запитами.

Заступник директора
Департаменту
О.П. Савченко

  Додаток
до наказу Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
21 березня 2014 року № 26
Розмір
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
№ з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення одного аркуша, грн

1 Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру:
1.1. односторонній;
0,58
1.2. двосторонній. 1,09
2 Копіювання або друк документів формату А3:
2.1. односторонній;
1,19
2.2. двосторонній. 2,21
3 Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо:
3.1. односторонній;
1,16
3.2. двосторонній. 2,18
4 Копіювання або друк документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо:
4.1. односторонній;
2,38
4.2. двосторонній. 4,42
 Заступник директора Департаменту                                                          О.П. Савченко

Назад

20 Липня 2018 11:49