Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси

Закон України

Назад

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про аграрні розписки
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 50, ст.695)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом

№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712}

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час оформлення, видачі, обігу, виконання аграрних розписок, визначає порядок їх реєстрації та спрямований на створення правових, економічних, організаційних умов функціонування цих документів.

Назад

25 Жовтня 2019 09:26