Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА
Анонси

Розслідування випадку невиробничого травматизму

Назад

Розслідування випадку невиробничого травматизму

Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі – нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я або смерті потерпілих. Факт ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад. Документом, який підтверджує ушкодження здоров'я особи, є листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу. Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі, ведуть реєстрацію нещасних випадків в окремому журналі за встановленою формою.

Розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих. У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу, а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців.

Якщо застрахованою особою поданий до оплати листок непрацездатності, пов’язаний із травмою в побуті, розслідування даного випадку проводиться відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру № 270 від 22 березня 2001 року.

Для проведення розслідування кожного окремого випадку по установі видається наказ (розпорядження) на створення комісії для розслідування випадку невиробничого травматизму.

Нещасні випадки, які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією,утвореною організацією, де працює потерпілий, у складі голови комісії - посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів комісії - керівника відповідного структурного підрозділу, представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.

Керівник організації протягом доби з часу надходження пояснення від застрахованої особи призначає комісію по розслідуванню нещасних випадків невиробничого характеру у складі не менше трьох осіб.

Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10календарних днів після утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу (організації), який призначив розслідування.

Акти за формою НТ, які складаються за результатами розслідування нещасних випадків з працюючими особами, зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років.

Назад

18 Січня 2019 16:50