Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА
Анонси

Перелік документів для укладення біржового договору

Назад

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для укладення біржового договору поставки зерна

1.  Резолюція щодо постачальників від постійних представників відділів по роботі у відповідних областях управління по роботі в регіонах ПАТ «Аграрний фонд».

2.  Реєстраційні документи сільгоспвиробника:

2.1. Статут або інші установчі документи юридичної особи з усіма додатками та змінами (засвідчені належним чином копії).

2.2. Наказ (протокол) про призначення на посаду керівника (засвідчена належним чином копія).

2.3.  Свідоцтво платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (засвідчені належним чином копії).

2.4. У разі, коли статутом передбачена необхідність погодження (затвердження) вищим органом управління юридичної особи рішень виконавчого органу про укладення правочинів на певну суму, - оригінал рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладення договору поставки та внесення змін до нього.

2.5.     Паспорт та ідентифікаційний номер керівника та/або представника за довіреністю (засвідчена належним чином копія).

2.6. Оригінал довіреності або її нотаріально засвідчена копія видана уповноваженою особою (для представника, що діє за довіреністю).

3. Документи про виробничо-господарську діяльність сільгоспвиробника:

3.1.  Річну фінансову звітність (Ф1 та Ф2) товаровиробника за два останні календарних роки з відміткою органів статистики (засвідчені належним чином копії) та на останню звітну дату.

3.2. Довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства (оригінал, що є дійсною на момент подання та містить кінцевий строк її дії*).

3.3 Довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплата яких розстрочена або відстрочена відповідно до законодавства, видана районним управлінням Державної казначейської служби України (оригінал*).

3.4.  Довідки банків (у яких Товаровиробником відкрито рахунки) про наявність/відсутність кредитних зобов’язань та простроченої заборгованості за кредитами чи будь-якими іншими заборгованостями (оригінали)

3.5. Заява про те, що Товаровиробник не має відкритих рахунків чи отриманих кредитів/позик в інших банках, окрім тих, довідки з яких були надані (написана власноручно керівником та підписана керівником та головним бухгалтером та завірена печаткою).

3.6.  Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ (підписана керівником та головним бухгалтером та завірена печаткою)

4. Документи про земельні ділянки та урожайність:

4.1. Документ, на підставі якого підприємство володіє земельною ділянкою (державний акт, витяг, свідоцтво тощо) (засвідчена копія), або

4.2. Довідка про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування, з сільської, районної ради, або держгеокадастру,  або органу юстиції (оригінал) .

4.3. Довідка від підприємства щодо усіх земельних ділянок, де засіяне зерно, яке передається в заставу за таблицею:

№ з/п;

Місце розташування земельної ділянки;

Площа;

№ поля;

Документ, на підставі якого Заставодавець володіє земельною ділянкою (якщо договір оренди, вказати дату укладення та строк дії такого договору);

4.4. Карта полів, урожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу.

4.5. Довідки з управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій (оригінали):

- про площі посівів всіх культур під урожай 2018 року, а саме, скільки фактично посіяно;

- про посівні площі підприємства по заявленій культурі за 5 років, а саме, скільки посіяно;

- про врожайність відповідної культури за останні 5 років (на підставі форм 4-сг та 29-сг.)

4.6. Якщо підприємство працює менше 5 років чи не займалось вирощуванням заявленої культури, надається довідка(-и) з управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації про врожайність за 5 років по району, де знаходяться поля підприємства (оригінал).

5.  Протокол/рішення вищого органу управління юридичної особи про передачу в заставу (укладання договору застави) майбутнього урожаю із зазначенням номеру поля, місця розташування земельної ділянки (область, район, село/сільська рада), загальної площі земельної ділянки та окремо площі кожного поля, врожайності, кількості тонн, які передаються в заставу, заставної ціни за тонну, суми по заставній вартості та уповноваження особи щодо підписання договору застави та внесення змін до нього (2 оригінали).

Заявка на укладення договору поставки зерна врожаю 2018 року.

Назад