Департамент агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації
Анонси

Перелік документів для укладання договору

Назад

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що надаються сільськогосподарським товаровиробником ПАТ «ДПЗКУ» для укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю

На розгляд:

1. Реєстраційні документи сільгоспвиробника юридичної особи:

 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (3 оригінали з моменту видачі якого до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього врожаю пройшло не більше 30 діб).

 Статут підприємства з усіма додатками та змінами (3 копії).

 Довідка органу державної статистики про включення товаровиробника до ЄДРПОУ (3 копії).

 Протокол/рішення та Наказ про призначення керівника та головного бухгалтера, нотаріально посвідчена довіреність на вчинення правочинів від імені Товаровиробника (3 копії).

 Паспорт та ідентифікаційний номер керівника або представника за довіреністю та головного бухгалтера (3 копії).

 Витяг з ЄДР (3 оригінали з моменту видачі яких до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього врожаю пройшло не більше 10 діб) (максимально розгорнутий, з переліком засновників, та підтвердженням відомостей про юридичну особу).

 Копія свідоцтва платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податків (3 екземпляри).

 Довідка про повні реквізити, телефони та електронну адресу Товаровиробника (3 оригінали, складається Постачальником).

2. Документи про виробничо-господарську діяльність сільгоспвиробника юридичної особи:

 Річні баланси товаровиробника за останні два календарних роки та останній квартальний звіт (2016)про фінансовий результат (форма 1,2,3 належним чином завірені копії з відміткою управління статистки).

 Довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих сум, сплата яких розстрочена або відстрочена відповідно до законодавства (довідка ДПІ встановленої форми термін дії якої 10 днів - оригінал).

 Довідки всіх банків (у яких Товаровиробником відкрито рахунки) про наявність відкритих кредитів, їх структури, графіку погашення та відсутність простроченої заборгованості, про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики або за іншими кредитами, чи будь-якими іншими заборгованостями (Оригінали).

 Заява про те, що товаровиробник не має відкритих рахунків чи отриманих кредитів/позик в жодних інших банках окрім тих довідки з яких були надані (написана власноручно керівником та підписана керівником та головним бухгалтером Постачальника).

 Розгорнута довідка про наявність та зміст кредиторської заборгованості (надається у разі існування кредиторської заборгованості, належним чином завірена, складається Постачальником за підписом головного бухгалтера, зі строками виконання та обґрунтуванням цілей кредиту )

 Анкета про фінансово-господарський стан підприємства на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю (надається за встановленим зразком за підписом керівника та головного бухгалтера за наявності, оригінал).

3. Документи про земельні ділянки та урожайність:

 Витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про орендовані землі та землі, що належать підприємству на

власності чи праві постійного користування (3 оригінали).

 Карта полів, майбутній урожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу (3 примірники, належним чином завірена (Постачальником та головою місцевої сільради).

 Довідка з районного (обласного) управління агропромислового розвитку про посівні площі підприємства по заявленій культурі за останні 5 років (3 оригінали);

 Довідка з районного (обласного) управління агропромислового розвитку про врожайність по заявленій культурі за останні 5 років, видана управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форм 4-сг та 29-сг (3 оригінали) (якщо підприємство працює менше 5 років, чи не займалось вирощуванням заявленої культури, необхідно додатково подати довідку про урожайність за ці роки по району, де розміщені землі Постачальника).

 Довідка з районного (обласного) управління агропромислового розвитку про площі посівів всіх культур під урожай 2016 року (3 оригінали).

 Форма 50-сг за останні 2 роки (Оригінал).

4. Протокол/рішення вищого органу управління Постачальника про передачу в заставу майбутнього урожаю із зазначенням номеру поля, площі, врожайності, кількості тонн, які передаються в заставу, заставна ціна за тонну, сума по заставній вартості та протокол/рішення про укладення договору поставки зерна майбутнього урожаю (3 оригінали).

5. Заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю встановленого зразка (Оригінал).

6. ПАТ «ДПЗКУ» залишає за собою право вимагати додатково, в разі необхідності, будь які інші документи для прийняття рішення про укладання договору про поставку зерна майбутнього врожаю.

На укладання договору:

1. Лист про укладення договору комплексного страхування майбутнього врожаю (Оригінал).

2. Дозвіл на розкриття інформації до Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (Оригінал).

3. Договір комплексного страхування майбутнього врожаю (Оригінал).

4. Договір про передачу в заставу зерна майбутнього урожаю (Оригінал).

5. Банківська гарантія на користь ПАТ «ДПЗКУ», в разі укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю на суму, що перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень (Оригінал).

6. Рахунок-фактура від Постачальника на отримання 1 траншу коштів (Оригінал).

При собі слід мати печатку підприємства, паспорт та ідентифікаційний код керівника.

У форвардній програмі з реалізації сої без ГМО не можуть приймати участь підприємства, які мають досвід вирощування сої без ГМО менше 3-х років, в попередні роки посівні площі сої без ГМО складали менше ніж 50 га та відстань до зернового складу, що визначений ПАТ «ДПЗКУ» під дану програму перевищує 100 км.

Назад

16 Лютого 2018 14:40