Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА
Анонси

Перелік документів для укладання договору

Назад

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що надаються сільськогосподарським товаровиробником ПАТ «ДПЗКУ» для укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю

На розгляд:

1. Реєстраційні документи сільгоспвиробника юридичної особи:

 • Статут підприємства з усіма додатками та змінами (1 належним чином завірена копія та 1 не завірена копія).
 • Довідка органу державної статистики про включення сільгоспвиробника до ЄДРПОУ (1 належним чином завірена копія та 1 не завірена копія).
 • Протокол/рішення та Наказ про призначення керівника та головного бухгалтера, нотаріально посвідчена довіреність на вчинення правочинів від імені сільгоспвиробника (1 належним чином завірена копія та 1 не завірена копія).
 • Паспорт та ідентифікаційний податковий номер керівника або представника за довіреністю та головного бухгалтера (1 належним чином завірена копія та 1 не завірена копія).
 • Витяг з ЄДРПОУ (максимально розгорнутий, з переліком засновників, та підтвердженням відомостей про юридичну особу та останніми реєстраційними діями) (2 оригінали, один з яких завірено печаткою та підписом керівника підприємства,  з моменту видачі якого до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього врожаю пройшло не більше 30 діб).
 • Копія свідоцтва платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податків (1 належним чином завірена копія та 1 не завірена копія).
 • Довідка про повні реквізити, телефони та електронну адресу  сільгоспвиробника (2 оригінали, складається Постачальником).

2. Документи про виробничо-господарську діяльність сільгоспвиробника - юридичної особи:

 • Річний баланс сільгоспвиробника за 2017 рік та звіт за 1-й квартал 2018 року про фінансовий результат (форма 1,2,3 за 2017 рік -  належним чином завірені копії,  форма 1,2,3 за 1-й квартал 2018 року - належним чином завірені копії за підписом керівника та  головного бухгалтера за наявності) (1 копія).
 • Довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих сум, сплата яких розстрочена або відстрочена відповідно до законодавства (довідка ДПІ встановленої форми термін дії якої не сплив на день подачі заявки на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю – 1 оригінал).
 • Довідки всіх банків (у яких сільгоспвиробником відкрито рахунки) про наявність відкритих рахунків та кредитів, їх структури, графіку погашення та відсутність простроченої заборгованості, про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики або за іншими кредитами, чи будь-якими іншими заборгованостями (по 1 оригіналу).
 • Заява про те, що сільгоспвиробник не має відкритих рахунків чи отриманих кредитів/позик в жодних інших банках окрім тих довідки з яких були надані (написана власноручно керівником та підписана) (1 оригінал).
 • Розгорнута довідка про наявність та зміст кредиторської та дебіторської заборгованості (належним чином завірена, складається Постачальником за підписом  головного бухгалтера,  зі строками виникнення, погашення та предмет виникнення заборгованості)(1 оригінал).
 • Анкета про фінансово-господарський стан підприємства на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю (надається за встановленим зразком за підписом керівника та головного бухгалтера за наявності) (1 оригінал).

3. Документи про земельні ділянки та урожайність:

 • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування та/або копії діючих договорів оренди земельних ділянок з додатками (в електронному вигляді).
 • Карта полів, майбутній урожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу (2 оригінали, належним чином завірені Постачальником та головою місцевої сільради).
 • Довідка з районного (обласного, міського) управління агропромислового розвитку або головного управління статистики області про посівні площі підприємства по заявленій культурі за останні 5 років (2 оригінали);
 • Довідка з районного (обласного, міського) управління агропромислового розвитку або головного управління статистики області про врожайність  по заявленій культурі за останні 5 років, видана на підставі форм 4-сг та 29-сг (2 оригінали) (якщо підприємство працює менше 5 років, чи не займалось вирощуванням заявленої культури, необхідно додатково подати довідку про урожайність заявленої культури за ці роки по району, де розміщені землі Постачальника).
 • Довідка з районного (обласного, міського) управління агропромислового розвитку або головного управління статистики області про площі посівів всіх культур під урожай 2018 року (2 оригінали).
 • Форма 50-сг за останні 2 роки (Копія, належним чином завірена печаткою та підписом керівника підприємства).

4. Протокол/рішення вищого органу управління Постачальника про передачу в заставу майбутнього урожаю із зазначенням номеру поля, площі, врожайності, кількості тонн, які передаються в заставу, заставна ціна за тонну, сума по заставній вартості та про укладення договору поставки зерна майбутнього урожаю (2 оригінали).

 • Свідоцтво про одруження засновника (копія, належним чином завірена) та нотаріально завірена заява дружини/чоловіка засновника про згоду на укладання договорів поставки та застави зерна майбутнього врожаю (для приватних підприємств)    (1 оригінал).

5. Заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю встановленого зразка (Оригінал).

6. В разі наявності у Постачальника пов’язаних осіб (підприємства, де учасники підприємства є співвласниками, яке веде спільну діяльність, інше), обов’язковою умовою є укладання договору поруки з одним з таких підприємств, де воно буде виступати як «Поручитель» за Постачальника.

Документи про виробничо-господарську діяльність Поручителя:

 • Річні баланси та звіти про фінансові результати товаровиробника за 2017 рік та за 1-й квартал 2018 року (форма 1,2,3 - належним чином завірені копії за підписом керівника та головного бухгалтера за наявності) (1 копія).

7. ПАТ «ДПЗКУ» залишає за собою право вимагати додатково, в разі необхідності, будь які інші документи для прийняття рішення про укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю (гарантія банку, договір поруки тощо).

 

Додатково для укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю:

1.  Лист про укладення договору комплексного страхування посівів зернових культур майбутнього врожаю (Оригінал).

2. Дозвіл на розкриття інформації до Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (Оригінал).

3.  Договір комплексного страхування посівів сільськогосподарських культур майбутнього врожаю (Оригінал).

4.  Договір про передачу в заставу зерна майбутнього урожаю (Оригінал).

5.  Рахунок-фактура від Постачальника на отримання попередньої оплати (Оригінал).

 

При собі слід мати оригінали установчих документів, печатку підприємства, паспорт та ідентифікаційний податковий код керівника (або особи за довіреністю) та, за наявності, довіреність.

Назад

18 Січня 2019 16:50