Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА
Анонси

Алгоритм проведення форвардної програми

Назад

Алгоритм дій при організації  закупівлі зерна майбутнього врожаю 2018 року

 

І-й етап (лютий-серпень 2018 року)

1.  Підготовка сільгоспвиробником пакету документів, заповнення  і подання заявки  на укладання Договору поставки зерна майбутнього врожаю до регіонального відділу відповідної області. Попередня перевірка та оцінка пакету документів фахівцем відповідного регіонального відділу департаменту закупівель ПАТ «ДПЗКУ». Передача повного пакету документів до відділу форвардних закупівель департаменту закупівель;

2.  Перевірка та погодження заявки та пакету документів структурними підрозділами  ПАТ «ДПЗКУ» та Форвардним Комітетом;

3. Укладання сільгоспвиробником договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур, де Вигодонабувачем є ПАТ «ДПЗКУ».

4. Укладення з сільгоспвиробником:

а) договору поставки зерна майбутнього врожаю на обсяг Товару який не має перевищувати 70% від очікуваного валового збору зерна з наданих в заставу та застрахованих посівних площ; 

б) нотаріально посвідченого договору застави майбутнього врожаю (при укладенні договору застави нотаріус стягує з сільгоспвиробника плату за нотаріальні послуги та держмито);

в) за необхідності договір поруки іншої юридичної (фізичної) особи.

5. Перерахування на поточний рахунок сільгоспвиробника попередньої оплати (перший транш) згідно умов Договору поставки зерна майбутнього врожаю.

ІІ-й етап (липень-грудень 2018 року)

1. Постачальник здійснює поставку зерна на визначений договором поставки зерна майбутнього врожаю зерновий склад, доводить при потребі його якісні показники до передбачених Договором поставки зерна майбутнього врожаю.

2. Постачальник інформує ПАТ «ДПЗКУ» за 3 (три) робочі дні про готовність фактично виконати свої зобов’язання за Договором поставки зерна майбутнього врожаю і передати обумовлений вид, клас та обсяг зерна.

  3. Сума доплати (далі – СД) визначається за формулою:

СД = ((ЦІНА пост на елеватор/КУРС2 – ПО /КУРС1) х КУРС 2 – К х N) х кількість товару - ПО.

ПО – сума попередньої оплати за 1 тонну Товару з ПДВ.

КУРС1 – курс долару США до української гривні (офіційний курс гривні) на дату здійснення попередньої оплати та оприлюднений в мережі Інтернет на сайті http://www.bank.gov.ua.

КУРС2 – курс долару США до української гривні (офіційний курс гривні) на дату здійснення поставки товару та оприлюднений в Інтернет на сайті http://www.bank.gov.ua.

Якщо при здійсненні остаточного розрахунку КУРС2 < КУРС1 тоді КУРС2 = КУРС1.

ЦІНА пост на елеватор – ціна в гривні, що склалася на момент поставки Товару на умовах EXW – відповідної філії ПАТ «ДПЗКУ», зернового складу.

К – коефіцієнт зменшення ціни за кожен день з дати вчинення попередньої оплати до дати здійснення поставки товару, який дорівнює ПО*10,5%/365  (у разі поставки Товару на філії ПАТ «ДПЗКУ») та ПО*11%/365 (у разі поставки Товару на зернові склади, що не належать ПАТ «ДПЗКУ»).

N – кількість днів з дати вчинення попередньої оплати до дати здійснення поставки Товару.

4. Постачальник може поставити і переоформити весь законтрактований обсяг зерна або здійснювати поставки окремими партіями.

5. При здійсненні поставки всього законтрактованого обсягу Товару або поставки окремими партіями, Постачальник здійснює переоформлення обсягу Товару, що постачається, і надає  ПАТ «ДПЗКУ» наступні документи на кожну партію Товару:

- додаткова угода;

- складський документи на зерно (складська квитанція);

- картка аналізу зерна;

- акт приймання-передачі зерна;

- видаткова накладну.

Вартість кожної партії поставки визначається, узгоджується і фіксується окремо (додатковою угодою) для подальшого обчислення кінцевої суми розрахунку.    

6. Після фактичного переоформлення всього обсягу законтрактованого зерна Постачальник отримує кінцеву суму розрахунку у вигляді другого траншу.

7. Контактні дані відділу форвардних закупівель департаменту закупівель ПАТ «ДПЗКУ»:

Тел. (044) 206-15-71 forward@pzcu.gov.ua

Додаткова інформація щодо закупівлі ПАТ «ДПЗКУ» зерна майбутнього врожаю – http://pzcu.gov.ua

Назад