Департамент агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації
Анонси

Нормативно-правові акти

Назад

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО ГЕРЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

1

Основний перелік законодавчих актів, що регламентують діяльність Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про державну таємницю»

5) Закон України «Про звернення громадян»

6) Закон України «Про доступ до публічної інформації»

7) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

8) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

9) Закон України «Про здійснення публічних закупівель»

10) Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

11) Закон України «Про державні цільові програми»;

12) Кодекс законів про працю України;

13) Земельний кодекс України;

14) Господарський кодекс України;

15) Цивільний кодекс України;

16) Постанови та розпорядження Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань державної служби, що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби; нормативно-правові акти Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та інші законодавчі та підзаконні акти, що регламентують діяльність Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

        Додаткові законодавчі акти

2

Відділ кадрово-організаційної роботи та контролю

1) Закон України «Про вищу освіту»;

2) Закон України «Про відпустки»;

3) Закон України «Про пенсійне забезпечення».

2

Відділ землеробства, інженерно-тезнічного забезпечення, безпеки праці

1) Закон України «Про особисте селянське господарство»

2) Лісовий кодекс України.

3

Відділ тваринництва

1) Закон України «Про особисте селянське господарство»;

2) Закон України «Про племінну справу у тваринництві»;

3) Закон України «Про тваринний світ»;

4) Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»;

5) Закон України «Про бджільництво»;

6) Закон України «Про аквакультуру»;

7) Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»;

8) Закон України «Про фермерське господарство»;

9) Закон України «Про ветеринарну медицину»;

10) Закон України «Про молоко та молочні продукти»;

11) Закон України «Про дитяче харчування».

4

Відділ продовольчої безпеки

1) Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

2) Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»;

3) Закон України «Про дитяче харчування»;

4) Закон України «Про молоко та молочні продукти»;

5) Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»;

6) Закон України «Про зовнішньо - економічну діяльність»;

7) Закон України «Про внутрішню торгівлю».

5

Відділ економічного аналізу та інвестицій

1) Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

2) Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

3) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

4) Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»;

5) Закон України «Про державно-приватне партнерство».

6

Відділ бухгалтерського обліку

1) Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

2) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»;

3)Кодекс законів про працю України;

4) Бюджетний кодекс України;

5) Податковий кодекс України.

7

Відділ врегулювання земельних питань, відносин власності та правової роботи

1) Закон України «Про землеустрій»;

2) Закон України «Про державну реєстраційну службу»;

3) Земельний кодекс України;

4) Кримінальний кодекс України;

5) Цивільний кодекс України;

6) Господарський кодекс України;

7) Лісовий кодекс України;

8) Кодекс України про адміністративні правоворушення;

9) Загальні положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації.

Назад

13 Листопада 2017 12:58
10 Листопада 2017 09:56