Департамент агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації
Анонси

Нормативно-правові акти

Назад

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО ГЕРЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

1

Основний перелік законодавчих актів, що регламентують діяльність Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

1) Конституція України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2) Кодекс законів про працю України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

3) Земельний кодекс України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

4) Господарський кодекс України

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15

5) Цивільний кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15

6) Закон України «Про державну службу»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19

7) Закон України «Про запобігання корупції»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

8) Закон України «Про державну таємницю»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

9) Закон України «Про звернення громадян»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

10) Закон України «Про доступ до публічної інформації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

11) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14

12) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1877-15

13) Закон України «Про публічні закупівлі»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19

14) Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

15) Закон України «Про державні цільові програми»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

16) Постанови та розпорядження Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань державної служби, що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби; нормативно-правові акти Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та інші законодавчі та підзаконні акти, що регламентують діяльність Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

        Додаткові законодавчі акти

2

Відділ кадрово-організаційної роботи

1) Закон України «Про вищу освіту»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2) Закон України «Про відпустки»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

3) Закон України «Про пенсійне забезпечення»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1788-12

2

Відділ землеробства, інженерно-тезнічного забезпечення, безпеки праці

1) Лісовий кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

2) Закон України «Про особисте селянське господарство»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/742-15

3

Відділ тваринництва

1) Закон України «Про особисте селянське господарство»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/742-15

2) Закон України «Про племінну справу у тваринництві»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3691-12

3) Закон України «Про тваринний світ»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2894-14

4) Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1445-17

5) Закон України «Про бджільництво»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1492-14

6) Закон України «Про аквакультуру»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5293-17

7) Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80

8) Закон України «Про фермерське господарство»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15

9) Закон України «Про ветеринарну медицину»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2498-12

10) Закон України «Про молоко та молочні продукти»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1870-15

11) Закон України «Про дитяче харчування»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-16

4

Відділ продовольчої безпеки

1) Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80

2) Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/425-18

3) Закон України «Про дитяче харчування»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-16

4) Закон України «Про молоко та молочні продукти»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1870-15

5) Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/37-15

6) Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/959-12

5

Відділ розвитку сільських територій та аналізу АПК

1) Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-14

2) Закон України «Про інвестиційну діяльність»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

3) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1877-15

4) Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

5) Закон України «Про державно-приватне партнерство»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17

6

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

1) Кодекс законів про працю України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

2) Бюджетний кодекс України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

3) Податковий кодекс України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

4) Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14

5) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-%D0%BF

7

Управління врегулювання земельних відносин

1) Земельний кодекс України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

2) Кримінальний кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

3) Цивільний кодекс України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

4) Господарський кодекс України

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15

5) Лісовий кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

6) Кодекс України про адміністративні правопорушення

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

7) Закон України «Про землеустрій»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15

8) Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1952-15

9) Загальні положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації

Назад

20 Квітня 2018 11:51