Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Назад

ДО УВАГИ

суб’єктів господарювання планована діяльність яких підлягає оцінці впливу на довкілля

Відповідно до п.п.14-17 постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.17 №1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля справляється плата, розмір якої встановлений відповідно до наказу Мінприроди України від 30.05.2018 №182. Плата за проведення громадського обговорення вноситься на рахунок, визначений уповноваженим територіальним органом, до подання звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

Документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення, подається суб’єктом господарювання одночасно із звітом з оцінки впливу на довкілля та оголошенням про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) через електронний кабінет Реєстру.

 Оплату за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля проводити за реквізитами:

Отримувач: Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

ЄДРПОУ 00733702; р/р 31258272109033 в ДКСУ м.Київ МФО 820172

Адреса :14000 м.Чернігів пр.Миру 14

Тел. (0462)67-79-16.

 

РАХУНОК_________

від________________

Платник________________________________________________________

 

№ з/п

Найменування послуг

Розмір плати (грн..)

1

Плата за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля

11596,10

 До оплати: Одинадцять тисяч п’ятсот дев’яносто шість гривень 10 копійок.

 

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

алгоритм дій в межах

нормативно-правових актів Верховної Ради і Кабінету Міністрів України,

що регламентують процедуру оцінки впливу на довкілля

Процедура оцінки впливу на довкілля проводиться відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон) та постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989 «Про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» (далі – Постанова № 989), від 13 грудня 2017 року № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» (далі – Постанова № 1010), від 13 грудня 2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документів для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (далі – Постанова № 1026).

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної п. 2-3 ст. 3 Закону, без оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Суб’єкт господарювання, який планує господарську діяльність, визначає належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають ОВД, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Підготовка повідомлення про плановану діяльність:

- суб’єкт господарювання з метою отримання висновку з ОВД має право самостійно, з дотриманням вимог п. 2 ст. 5 та згідно п. 4, ст. 5 Закону, подати повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, безпосередньо до уповноваженого центрального органу (Міністерство екології та природних ресурсів України) або, якщо така планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають ОВД (п. 3 ст. 3 Закону) – до уповноваженого територіального органу (Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації, далі – Департамент).

 1. Оприлюднення повідомлення про плановану діяльність:
 • через електронний кабінет Єдиного реєстру з ОВД (далі – Реєстр) у форматі PDF (п. 2-3 Постанови № 1026);
 • повідомлення про плановану діяльність оприлюднюється суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня їх подання до Департаменту шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених суб’єктом господарювання, територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб (п. 3, ст. 4 Закону), з підготовкою відомостей (актів розміщення і фотофіксації), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб повідомлення про плановану діяльність (п. 9, ст. 4 Закону);

- протягом трьох робочих днів з дня подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, через електронний кабінет Реєстру суб’єкт господарювання подає зазначене повідомлення та вимогу (у разі подання) особисто або в письмовій формі на паперових носіях до Департаменту. Повідомлення може бути подано особисто заявником (його представником) за допомогою засобів поштового зв’язку поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення. У повідомленні про плановану діяльність, що подається на паперових носіях, зазначається реєстраційний номер справи про ОВД планованої діяльності, присвоєний їй програмними засобами ведення Реєстру під час подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД (п. 1, ст. 5 Закону; п. 4 Постанови № 1026).

3. Вивчення громадськістю повідомлення про планову діяльність / Підготовка суб’єктом господарювання звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД:

- протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, громадськість може надати до Департаменту зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД. У разі оримання зауважень і пропозицій громадськості Департамент повідомляє про них суб'єкта господарювання та надає цому копії зауважень та пропозицій протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

- суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з ОВД (ст. 6 Закону; додаток 4 Постанови № 1026), при підготовці якого враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості (у формі таблиці), надані в процесі обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД (п. 10 ст. 5 Закону та п. 10 додатку 4 Постанови № 1026) та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД (ст. 8 Закону; додаток 3 Постанови № 1026).

Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з ОВД і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством (п. 1 ст. 6 Закону). Звіт з ОВД підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації (п. 8 ст. 6 Закону);

- до подання оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД суб’єкт господарювання може провести консультації з Департаментом щодо місця та часу проведення громадських слухань з урахуванням можливості забезпечення присутності всіх потенційних учасників (п. 9 Постанови № 989).

 1. Оприлюднення звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД:
 • через електронний кабінет Єдиного реєстру з ОВД (далі – Реєстр) у форматі PDF (п. 8-9 Постанови № 1026);
 • оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД оприлюднюється суб’єктом господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня їх подання до Департаменту шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених суб’єктом господарювання, територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб (п. 3, ст. 4 Закону), з підготовкою відомостей (актів розміщення і фотофіксації), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб повідомлення про плановану діяльність (п. 9, ст. 4 Закону);
 • суб’єкт господарювання забезпечує доступ громадськості до звіту з ОВД в порядку, передбаченому ст. 4 Закону. (Витрати, пов’язані з проведенням громадського обговорення, несе суб’єкт господарювання, згідно порядку представленому за посиланням http://apk.cg.gov.ua/index.php?id=24503&tp=1&pg на офіційному веб-сайті Департаменту);
 • суб’єкт господарювання протягом трьох робочих днів з дня подання через електронний кабінет Реєстру подає до Департаменту в письмовій формі на паперових носіях та в електронному вигляді за місцем провадження планованої діяльності (п. 3, ст. 6 Закону, п. 8 Постанови № 1026):

– оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД за формою згідно з додатком 3 Постанови № 1026;

– звіт з ОВД відповідно до вимог, наведених у додатку 4 Постанови № 1026;

– відомості (документи, матеріали), що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб (акти розміщення і фотофіксацію) суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД, якщо такі вже опубліковані, або договір з друкованими засобами масової інформації про опублікування таких документів;

– документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення;

– іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту, визначену суб’єктом господарювання.

 1. Громадське обговорення звіту з ОВД триває після подання звіту з ОВД і проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). Тривалість громадського обговорення становить не менше 25, але не більше 35 робочих днів з моменту офіційного опублікування вищезазначеного оголошення. Громадські слухання проводяться не раніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення, за участю представників суб’єкта господарювання. Організатор громадських слухань визначається Департаментом (ст. 7 Закону).
 2. Висновок з ОВД надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення. До висновку з ОВД додається звіт про громадське обговорення. Висновок з ОВД є обов’язковим до виконання (ст. 9 Закону).

- висновок з ОВД втрачає силу через 5 років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності (п. 8 ст. 9 Закону);

- звіт з ОВД, звіт про громадське обговорення та висновок з ОВД подаються суб’єктом господарювання для отримання рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності (п. 1 ст. 11 Закону);

- інформація про висновок з ОВД та рішення про провадження планованої діяльності (із зазначенням органу, номера та дати їх прийняття) згідно п. 4 ст. 4 Закону оприлюднюється суб’єктом господарювання протягом трьох робочих днів з дня їх отримання суб’єктом господарювання шляхом розміщення в порядку, визначеному у п. 3 ст. 4 Закону.


п/п

Назва планованої діяльності / Реєстраційний номер справи у Єдиному реєстрі з ОВД

Повідомлення про плановану діяльність

Громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля

Рішення про провадження планованої діяльності

1

«Будівництво і експлуатація «Біоенергетичного комплексу з виробництва електроенергії з біогазу потужністю 2,4 МВт електричної енергії».

201811639

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа ­– 16.01.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 16.01.2018 р. по 12.02.2018 р.

 

 

Оголошення

Дата офіційного оприлюднення документа – 13.04.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 13.04.2018 по 21.05.2018 р.

Звіт з оцінки впливу на довкілля

Громадські слухання відбудуться 04.05.2018 р. о 12:00у будинку культури Малолиственської сільської ради за адресою: Чернігівської обл., Ріпкинського району, с. Малий Листвен, вул. Центральна, 8.

Протокол

Висновок

Дата офіційного оприлюднення документа – 27.06.2018

Звіт про громадське обговорення

 

2

«Видобуток нафти, газу і газоконденсату, підготовку нафти до товарного виду та транспортування трубопроводами НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Прилуцьке родовище)».

201811951

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 22.01.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 22.01.2018 р. по 16.02.2018 р.

 

 

Оголошення

Дата офіційного оприлюднення документа – 15.03.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 15.03.2018 р. по 19.04.2018 р.

Звіт з оцінки впливу на довкілля

Громадські слухання відбудуться 10.04.2018 р. об 11:00в Прилуцькій райдержадміністрації за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 220.

Протокол

Висновок

Дата офіційного оприлюднення документа – 31.05.2018

Звіт про громадське обговорення

 

3

«Видобуток нафти, газу і газоконденсату, підготовку нафти до товарного виду та транспортування трубопроводами НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Бережівське родовище)».

201812466

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 25.01.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 25.01.2018 р. по 21.02.2018 р.

 

 

 

 

 

4

«Видобуток нафти, газу і газоконденсату, підготовку нафти до товарного виду та транспортування трубопроводами НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Малодівицьке родовище)».

201812467

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 25.01.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 25.01.2018 р. по 21.02.2018 р.

 

 

 

 

5

«Видобуток нафти, газу і газоконденсату, підготовку нафти до товарного виду та транспортування трубопроводами НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Мільківське родовище)».

201812468

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 25.01.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 25.01.2018 р. по 21.02.2018 р.

 

 

 

6

«Видобуток нафти, газу і газоконденсату, підготовку нафти до товарного виду та транспортування трубопроводами НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Гнідинцівське родовище)».

201812469

 

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 25.01.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 25.01.2018 р. по 21.02.2018 р.

 

 

 

7

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ», філія «Управління магістральних газопроводів «КИЇВТРАНСГАЗ», Мринське виробниче управління підземного зберігання газу (ВУПЗГ), (Олишівське підземне сховище газу)».

201812986

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 30.01.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 30.01.2018 р. по 26.02.2018 р.

 

 

 

8

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ», філія «Управління магістральних газопроводів «КИЇВТРАНСГАЗ», Мринське виробниче управління підземного зберігання газу (ВУПЗГ), (Червонопартизанське підземне сховище газу)».

201812990

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 30.01.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 30.01.2018 р. по 26.02.2018 р.

 

 

 

9

«Видобуток нафти, газу і газоконденсату, підготовку нафти до товарного виду та транспортування трубопроводами НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Софіївське родовище)».

201822120

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 02.02.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 02.02.2018 р. по 01.03.2018 р.

 

 

 

10

«Видобуток нафти, газу і газоконденсату, підготовку нафти до товарного виду та транспортування трубопроводами НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Богданівське родовище)».

201827140

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 09.02.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 09.02.2018 р. по 07.03.2018 р.

 

 

 

11

«Будівництво АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, адміністративними приміщеннями, АГЗП по вул. 1-го Травня, 173 на земельній ділянці, наданій в постійне користування в м. Чернігів».

2018227233

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 01.03.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 01.03.2018 р. по 29.03.2018 р. 
Департаментом припинено прийом зауважень та пропозицій до повідомлення про плановану діяльність у зв’язку зі зверненням суб’єкта господарювання щодо припинення розгляду справи – 23.03.2018 р.

 

 

 

 

12

«Берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області».

201836263

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 07.03.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 07.03.2018 р. по 05.04.2018 р.

Оголошення

Дата офіційного оприлюднення документа –01.06.2018.

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 01.06.2018 р. по 06.07.2018 р.

Звіт з оцінки впливу на довкілля

Громадські слухання відбудуться 19.06.2018 р. о 10:00в приміщенні Великоустівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Сосницький район, с.Велике Устя, вул.Довженка, 34.

Протокол

 

Висновок

Дата офіційного оприлюднення документа – 16.07.2018

Звіт про громадське обговорення

 

 

13

«Продовження видобування на Щурівському родовищі корисних копалин (нафта, газ розчинений)».

201837266

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 13.03.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 13.03.2018 р. по 10.04.2018 р.

Оголошення

Дата офіційного оприлюднення документа –23.04.2018.

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 23.04.2018 р. по 29.05.2018 р.

Звіт з оцінки впливу на довкілля

Громадські слухання відбудуться15.05.2018 р. об 11:00в Прилуцькій райдержадміністрації за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 220.

Протокол

Відмова у видачі висновку

Дата офіційного оприлюднення документа –02.07.2018

 

14

«Проведення робіт щодо екологічного покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми № 3 на р. Стрижень у м. Чернігові».

2018326400

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 26.03.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 26.03.2018 р. по 23.04.2018 р.

 

 

 

15

«Будівництво АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, адміністративними приміщеннями, АГЗП по вул. 1-го Травня, 173 на земельній ділянці, наданій в постійне користування в м. Чернігів».

2018327419

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 29.03.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 29.03.2018 р. по 26.04.2018 р.

Оголошення

Дата офіційного оприлюднення документа – 07.06.2018.

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 07.06.2018 р. по 13.07.2018 р.

Звіт з оцінки впливу на довкілля

Громадські слухання відбудуться 26.06.2018 р. об 11:00 в актовому залі КП «АТП 2528» Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул.1-го Травня, 173.

Протокол

Висновок 

Дата офіційного оприлюднення документа – 21.08.2018

 

Звіт про громадське обговорення

 

16

«Реконструкція АЗС з влаштуванням АГЗП за адресою: вул. Г.Костюк, 16 А в м. Корюківка Чернігівської області.»

2018418601

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 20.04.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 20.04.2018 р. по 21.05.2018 р.

 

 

 

17

«Продовження видобування на Тростянецькому родовищі корисних копалин (нафта, газ розчинений у нафті)».

2018425662

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 27.04.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 27.04.2018 р. по 29.05.2018 р.

 

 

 

18

«Продовження видобування на Скороходівському родовищі корисних копалин (нафта, газ природний, конденсат, супутні: етан, пропан, бутани)».

201858742

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа –11.05.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 11.05.2018 р. по 08.06.2018 р.

Додатковий лист

 

 

 

19

«Продовження видобування на Талалаївському родовищі корисних копалин (природний газ, конденсат, супутні: етан, пропан, бутани)».

201858743

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа –11.05.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 11.05.2018 р. по 08.06.2018 р.

Додатковий лист

 

 

 

20

«Продовження видобування на Ярошівському родовищі корисних копалин (нафта, газ, розчинений у нафті, супутні: етан, пропан, бутани)».

2018517803

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа –21.05.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 21.05.2018 р. по 18.06.2018 р.

 

 

 

21

«Продовження видобування на Північно-Ярошівському родовищі корисних копалин (нафта, газ, розчинений у нафті)».

2018524860

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа –29.05.2018

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 29.05.2018 р. по 23.06.2018 р.

 

 

 

22

«Продовження видобування на Щурівському родовищі корисних копалин (нафта, газ розчинений у нафті)».

20187101196

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 12.07.2018 р.

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 12.07.2018  р. по 08.08.2018 р.

     
23

«Споруджування свердловини № 280 Гнідинцівського родовища».

20187121225

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 16.07.2018 р.

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 16.07.2018  р. по 10.08.2018 р.

     
24

«Здійснення видобувної, геологорозвідувальної діяльності, а саме видобування пісків (сировина піщано-гравійна – корисна копалина місцевого значення) з родовища «Золотинка» в якості будівельної сировини».

 

 

20187251319

     Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 26.07.2018 р.

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 26.07.2018 р. по 22.08.2018 р.

     
25

«Продовження видобування на Монастирищенському родовищі корисних копалин (нафта, газ розчинений у нафті)».

 

 

№2018821381

              Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа – 06.08.2018 р.

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 06.08.2018 р. по 03.09.2018 р.

Департаментом припинено прийом зауважень та пропозицій до повідомлення про плановану діяльність у зв’язку зі зверненням суб’єкта господарювання щодо припинення розгляду справи – 09.08.2018 р.

Звернення субєкта господарювання  

 

     
26

«Продовження видобування на Монастирищенському родовищі корисних копалин (нафта, газ розчинений у нафті)».

№2018891440

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа - 09.08.2018 р.

 

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 09.08.2018 р. по 06.09.2018 р.
     
27

«Будівництво водозабірної артезіанської свердловини з підземних вод сеноман-нижньокрейдового водоносного комплексу, що розташоване по вулиці Чернігівська, будинок 63, м. Городня, Городнянського району».

2018881420

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа - 10.08.2018 р.

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 
10.08.2018 р. по 07.09.2018 р.
     
28

 «Будівництво нижньокрейдяної свердловини в смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області»

2018881425

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа - 10.08.2018 р.

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 
10.08.2018 р. по 07.09.2018 р.
     
29

 «Коригування робочого проекту «Артезіанська свердловина по вул. Козача (Червонокозача), 5 м. Ніжин, Чернігівська область – будівництво»

2018891442

Повідомлення

Дата офіційного оприлюднення документа - 10.08.2018 р.

Зауваження та пропозиції приймаються на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації з 
10.08.2018 р. по 07.09.2018 р.
     
30          

Назад

25 Березня 2019 08:10