Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси

1

Назад

Реєстрація декларації про відходи

(назва адміністративної послуги)

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування суб’єкту надання адміністративної послуги)

  1.

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Центр надання адміністративних послуг м.Чернігів

2.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг

14032, м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-А 

3.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Пн., Ср., Пт. - 8.00 - 17.00

прийом заявників 8.30 - 15.30

Вт., Чт. - 9.00 - 20.00

прийом заявників 9.00 - 20.00

Сб. - 9.00 - 17.00 

прийом заявників 9.00 - 16.00

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та  суб’єкта (-ів) надання адміністративної послуги

Реквізити адміністраторів:

67-33-41, 65-19-17

cnap.dozvil@chernigiv-rada.gov.ua

http://admincher.com.ua

 

Реквізити суб’єкта надання адміністративної послуги:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14

Директор - Ткалич Юрій Вадимович

тел. (0462) 77-44-88,

факс (04622) 67-78-13,

dapr_post@cg.gov.ua

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:

 

5.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про відходи» (ст.ст. 1, 17)

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України №118 від 18.02.2016р. «Про затвердження порядку подання декларації про відходи та її форми»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №186 від 18.05.2016р. «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами»

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Рішення Чернігівської міської ради від 26.12.2012 (28 сесія 6 скликання) «Про Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова»

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Ст.ст. 1, 17 Закону України «Про відходи»

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1 варіант подання декларації:

заява, 2 декларації про відходи в паперовій  та 1 декларація про відходи в електронній формі  подаються до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова

 

2 варіант подання декларації:

декларація подається безпосередньо через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (далі – Систему) (порядок функціонування якої визначається Мінприроди України)

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1 варіант подання декларації:

Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником), або поштовим відправленням до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова

 

2 варіант подання декларації:

Особисто суб’єктом звернення до Системи.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 Безоплатно

 

У разі платності:

 

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

 -

10.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 -

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 -

11.

Строк надання адміністративної послуги

 5 робочих днів

П.4 Постанови Кабінету Міністрів України №118 від 18.02.2016р. «Про затвердження порядку подання декларації про відходи та її форми».

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у реєстрації декларації про відходи є подання суб’єктом господарювання:

- неповного пакету документів (необхідність наявності заяви визначається ст.1 Закону України «Про адміністративні послуги», декларації – п.3 Постанови Кабінету Міністрів України №118 від 18.02.2016р. «Про затвердження порядку подання декларації про відходи та її форми»);

- відомостей, які потребують виправлення або уточнення (п.4 Постанови Кабінету Міністрів України №118 від 18.02.2016р. «Про затвердження порядку подання декларації про відходи та її форми»).

13.

Результат надання адміністративної послуги

1. У випадку наявності підстав для відмови Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації готується письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей (лист-відмова у наданні послуги), яке направляється до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для передачі заявникові.

Додатково при 2 варіанті подання декларації забезпечується відправка дозвільним органом відповідного повідомлення через Систему.

2. У випадку відсутності підстав для відмови Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації здійснюється реєстрація декларації в Системі.

Додатково при 1 варіанті подання декларації паперова форма зареєстрованої декларації з перенесеним номером реєстрації декларації в єдиному реєстрі декларацій направляється до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для передачі заявникові.

При 2 варіанті подання декларації повідомлення щодо реєстрації декларації про відходи формується Системою та направляється заявникові і не потребує подання інформації до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

При отриманні листа-відмови:

Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) в Центрі надання адміністративних послуг м.Чернігова, або направляється адміністратором у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб.

Додатково при 2 варіанті подання декларації заявникові надходить відповідне повідомлення через Систему.

 

При реєстрації декларації про відходи:

При 1 варіанті подання декларації - особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) в Центрі надання адміністративних послуг м.Чернігова, або направляється адміністратором у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб.

При 2 варіанті подання декларації - заявникові надходить відповідне повідомлення через Систему.

15.

Строк дії документу що є результатом надання адміністративної послуги (необмеженість строку дії)

необмежений

16.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ що є результатом надання адміністративної послуги

відсутня

17.

Примітки

У випадку відмови у наданні адміністративної послуги,  суб’єкту господарювання необхідно в п’ятиденний строк з дня отримання письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей подати виправлену декларацію або уточнену інформацію з питань, зазначених у повідомленні дозвільного органу, до центру надання адміністративних послуг (п.4 Постанови Кабінету Міністрів України №118 від 18.02.2016р. «Про затвердження порядку подання декларації про відходи та її форми»).

Оскільки вищевказаною постановою передбачено повторне подання декларації про відходи виключно до центру надання адміністративних послуг, на виконання ст.12.8 Закону України «Про адміністративні послуги» подані повторно через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами декларації про відходи не приймаються.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

Назад

07 Червня 2019 15:59