Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси

2

Назад

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

(назва адміністративної послуги)

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування суб’єкту надання адміністративної послуги)

 1.

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Центр надання адміністративних послуг м.Чернігів

2.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг

14032, м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-А 

3.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Пн., Ср., Пт. - 8.00 - 17.00

прийом заявників 8.30 - 15.30

Вт., Чт. - 9.00 - 20.00

прийом заявників 9.00 - 20.00

Сб. - 9.00 - 17.00 

прийом заявників 9.00 - 16.00

4.

Інформація щодо особливостей дозвільної процедури

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, що відносяться до другої та третьої групи здійснюється в 2 етапи відповідно до частини першої п.50 Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 29.12.2016р. №14/VII-8 «Про внесення змін та доповнень до Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова»:

І етап - прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області (порядок надання адмінпослуги визначається окремими інформаційною та технологічною картками, які затверджуються посадовою особою Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області)

ІІ етап - видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

5.

Реквізити адміністратора (-ів) та  суб’єкта (-ів) надання адміністративної послуги

Реквізити адміністраторів:

67-33-41, 65-19-17

cnap.dozvil@chernigiv-rada.gov.ua

http://admincher.com.ua

 

Реквізити суб’єкта надання адміністративної послуги:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14

Директор - Ткалич Юрій Вадимович

тел. (0462) 77-44-88,

факс (04622) 67-78-13,

dapr_post@cg.gov.ua

6.

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:

 

6.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (ст.11)

6.2.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

6.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

 -

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Рішення Чернігівської міської ради від 26.12.2012 (28 сесія 6 скликання) «Про Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова»

Рішення Чернігівської міської ради від 29.12.2016р. №14/VII-8 «Про внесення змін та доповнень до Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова».

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Перелік документів для І етапу зазначений у  окремій інформаційній картці, яка затверджуються посадовою особою Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

 

Перелік документів для ІІ етапу:

1. Заява до Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.

2. Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин.

3. Зареєстрована інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

4. Рішення щодо можливості видачі дозволу Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

5. Копія розміщеного в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян.

6. Електронний вид у формі XML- файлу.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником), або поштовим відправленням.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

 -

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 -

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 -

12.

Строк надання адміністративної послуги

Строк для І етапу зазначений у  окремій інформаційній картці, яка затверджуються посадовою особою Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

 

Строк для ІІ етапу:

10 робочих днів

(ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Перелік підстав для відмови на І етапі зазначений у  окремій інформаційній картці, яка затверджуються посадовою особою Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

 

Перелік підстав для відмови на ІІ етапі:

Відповідно п.5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підставою для відмови у видачі дозволу є:

  • Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим вичерпним переліком;
  • Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
  • Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»:

  • В разі, якщо підприємство відноситься до першої групи.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Результат для І етапу:

1. Рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

передається до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для наступних дій:

- у випадку прийняття рішення щодо неможливості видачі дозволу адміністратор Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова видає або забезпечує направлення через засоби поштового зв’язку вищевказаного рішення заявникові (відповідно до п.4.3 ст.13 Закону України «Про адміністративні послуги»), оскільки прийняття такого рішення не дає змогу сформувати вичерпний перелік документів необхідний на ІІ етапі дозвільної процедури.

- у випадку прийняття рішення щодо можливості видачі дозволу адміністратор Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова передає відповідний пакет документів до Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації для проходження ІІ етапу дозвільної процедури.

 

Результат для ІІ етапу:

1. У випадку наявності підстав для відмови Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації готується лист про відмову у наданні послуги з вказанням причин відмови, який направляється до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для передачі заявникові.

2. У випадку відсутності підстав для відмови Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації видається дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який направляється до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для передачі заявникові.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) або у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб.

16.

Строк дії документу що є результатом надання адміністративної послуги (необмеженість строку дії)

Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до другої групи, - десять років, об’єкт якого належить до третьої групи, - необмежений.

17.

Необхідність у проведенні експертизи(обстеження) об’єкта, на який видається документ що є результатом надання адміністративної послуги

відсутня

18.

Примітки

Передача документів суб’єктам надання адміністративної послуги на І та ІІ етапах дозвільної процедури забезпечується адміністратором Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова відповідно до п. 5.2 ст.13 Закону України «Про адміністративні послуги»,  п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи», частини першої п.50 Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 29.12.2016р. №14/VII-8 «Про внесення змін та доповнень до Порядку організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова»

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

Назад

07 Червня 2019 15:59