Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси

3

Назад

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

(назва адміністративної послуги)

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування суб’єкту надання адміністративної послуги)

1.

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Центр надання адміністративних послуг м.Чернігів

2.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг

14032, м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-А 

3.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Пн., Ср., Пт. - 8.00 - 17.00

прийом заявників 8.30 - 15.30

Вт., Чт. - 9.00 - 20.00

прийом заявників 9.00 - 20.00

Сб. - 9.00 - 17.00 

прийом заявників 9.00 - 16.00

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та  суб’єкта (-ів) надання адміністративної послуги

Реквізити адміністраторів:

67-33-41, 65-19-17

cnap.dozvil@chernigiv-rada.gov.ua

http://admincher.com.ua

 

Реквізити суб’єкта надання адміністративної послуги:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14

Директор - Ткалич Юрій Вадимович

тел. (0462) 77-44-88,

факс (0462) 67-78-13,

dapr_post@cg.gov.ua

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:

 

5.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (п.7  ст.4-1), Закон України «Про адміністративні послуги»

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

 -

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Рішення Чернігівської міської ради від 26.12.2012 (28 сесія 6 скликання) «Про Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова»

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

П.7 ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Заява на анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником), або поштовим відправленням.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 Безоплатно

 

У разі платності:

 

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

 -

10.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 -

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 -

11.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

ст.10 Закону України «Про адміністративні послуги»

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність підстав які регламентують анулювання дозволу, відповідно до п.7 ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

13.

Результат надання адміністративної послуги

1. У випадку наявності підстав для відмови Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації готується лист про відмову у наданні послуги з вказанням причин відмови, який направляється до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова для передачі заявникові.

2. У випадку відсутності підстав для відмови Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації здійснюється прийняття (винесення) рішення про анулювання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, яке в триденний строк в письмовій формі направляється заявникові (п.10 Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи») через Центр надання адміністративних послуг м.Чернігова.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) або у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб.

15.

Строк дії документу що є результатом надання адміністративної послуги (необмеженість строку дії)

Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів із дня прийняття (винесення) дозвільним органом рішення про анулювання такого документа, обмеження щодо строку дії рішення про анулювання відсутні.

16.

Необхідність у проведенні експертизи(обстеження) об’єкта, на який видається документ що є результатом надання адміністративної послуги

відсутня

17.

Примітки

1. Анулювання документу дозвільного характеру також здійснюється дозвільним органом у випадку отримання інформації про наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, або відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

2. Дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав:

- встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

- здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Назад

07 Червня 2019 15:59