Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси

4

Назад

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

(назва адміністративної послуги)

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування суб’єкту надання адміністративної послуги)

  1.

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Центр надання адміністративних послуг м.Чернігів

2.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг

14032, м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20-А 

3.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Пн., Ср., Пт. - 8.00 - 17.00

прийом заявників 8.30 - 15.30

Вт., Чт. - 9.00 - 20.00

прийом заявників 9.00 - 20.00

Сб. - 9.00 - 17.00 

прийом заявників 9.00 - 16.00

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та  суб’єкта (-ів) надання адміністративної послуги

Реквізити адміністраторів:

67-33-41, 65-19-17

cnap.dozvil@chernigiv-rada.gov.ua

http://admincher.com.ua

 

Реквізити суб’єкта надання адміністративної послуги:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14

Директор - Ткалич Юрій Вадимович

тел. (0462) 77-44-88,

факс (04622) 4-24-44,

dapr_post@cg.gov.ua

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:

 

5.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України «Про адміністративні послуги», Земельний кодекс України, ст. ст. 186, 186-1 

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Рішення Чернігівської міської ради від 26.12.2012 «Про Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова» (28 сесія 6 скликання) із змінами та доповненнями

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення суб'єкта господарювання або уповноваженого представника щодо отримання висновку про погодження документації із землеустрою

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Заява;

2. Завірена розробником копія проекту землеустрою (Земельний кодекс України  частина 15 ст. 186 та частина 4 ст. 186-1, Закон України «Про землеустрій» (ст.47,50,54,57).

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником), або поштовим відправленням до Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 Безоплатно

 

У разі платності:

 

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

 -

10.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 -

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 -

11.

Строк надання адміністративної послуги

 Протягом 10 робочих днів.

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 Підставою для відмови у погодженні документації із землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівної документації (частина 17 ст. 186 Земельного кодексу України); Підставою  для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його  положень вимогам законів та прийнятих  відповідно до них нормативно-правових   актів, документації із землеустрою або містобудівній документації (Земельний кодекс України частина 6 ст.186-1)

13.

Результат надання адміністративної послуги

1. У випадку наявності підстав для відмови Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації готується письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей (лист-відмова у наданні послуги), яке направляється до Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова для передачі заявникові.

2. У випадку відсутності підстав для відмови Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації надає висновок про погодження або про не погодження документації із землеустрою до Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова для передачі заявникові.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

 Отримання результату адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) здійснюється в Центрі надання адміністративних послуг м.Чернігова, або направляється адміністратором у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб

15.

Строк дії документу що є результатом надання адміністративної послуги (необмеженість строку дії)

Необмежений

16.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ що є результатом надання адміністративної послуги

Відсутня

17.

Примітки

Рішення про відмову у видачі висновку про погодження документації із землеустрою може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Назад

07 Червня 2019 15:59