Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси

5

Назад

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

 (назва документа дозвільного характеру)

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

  1.

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Центр надання адміністративних послуг

м. Чернігова

 

2.

Місце знаходження центру надання адміністративних послуг

14032, м. Чернігів,

вул. Рокосовського, 20-А

 

3.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Пн., Ср., Пт. - 8.00 - 17.00

прийом заявників 8.30 - 15.30

Вт., Чт. - 9.00 - 20.00

прийом заявників 9.00 - 20.00

Сб. - 9.00 - 17.00 

прийом заявників 9.00 - 16.00

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Реквізити адміністраторів:

67-33-41, 65-19-17

cnap.dozvil@chernigiv-rada.gov.ua

http://admincher.com.ua

Реквізити суб’єкта надання адміністративної послуги:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14

Директор - Ткалич Юрій Вадимович

тел. (0462) 77-44-88,

факс (04622) 4-24-44,

dapr_post@cg.gov.ua

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:

 

5.1

Закони України (назва, частина, стаття)

 Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про природно-заповідний фонд України» ст. 9-1

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 року № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

7.

 

Підстава для одержання адміністративної послуги

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

1.Клопотання заявника

2.Ліміти затверджені Мінприроди

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником), або поштовим відправленням до Центру надання адміністративних послуг м.Чернігова

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 Безоплатно

 

У разі платності:

 

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

 

10.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 -

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

11.

Строк надання адміністративної послуги

 30 календарних днів ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 Відповідно п.5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підставою для відмови у видачі дозволу є:

  1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим переліком;
  2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

13.

Результат надання адміністративної послуги

1. У випадку наявності підстав для відмови Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації готується письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей (лист-відмова у наданні послуги), яке направляється до Центру надання адміністративних послуг м. Чернігова для передачі заявникові.

2. У випадку відсутності підстав для відмови Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації надає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення який передається до центру надання адміністративних послуг м. Чернігова для передачі заявникові.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

 Отримання результату адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення (уповноваженим ним представником) здійснюється в Центрі надання адміністративних послуг м.Чернігова, або направляється адміністратором у прийнятний для суб’єкта звернення передбачений законодавством України спосіб.

15.

Строк дії документу що є результатом надання адміністративної послуги (необмеженість строку дії)

Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення – відповідно строку вказаному в ліміті.

 

16.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ що є результатом надання адміністративної послуги

Відповідно до Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 №555 –  при проведенні суцільної санітарної рубки

17.

Примітки

Рішення про відмову у видачі Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

 може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Назад

07 Червня 2019 15:59