Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси


Назад

ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ РОСЛИН

В черговий раз нагадуємо про дотримання законодавства у сфері захисту рослин (Законів України “Про захист рослин”, “Про пестициди і агрохімікати”), діючих санітарних норм та правил, Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, з метою забезпечення безпечного для здоров’я і навколишнього природного середовища застосування пестицидів та агрохімікатів.

Особливе занепокоєння викликають роботи пов’язані із застосуванням пестицидів за допомогою авіації. Переважна більшість орендованих земель в області розташовані поряд з населеними пунктами та землями призначеними для ведення особистого селянського господарства. У зв’язку з вищевикладеним жителі сіл, селищ для вирішення проблемних питань, які виникли внаслідок недотримання заходів безпеки при роботі з засобами захисту рослин, повинні звертатися в першу чергу до органів місцевого самоврядування, так як вони володіють інформацією щодо орендарів земель на території громад.

Згідно статті 10 Закону України «Про захист рослин» органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження у сфері захисту рослин відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідно  до пп.14, 18 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами  місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

Для більш швидкого реагування на звернення громадян відповідно ст. 5 Закону України “Про звернення громадян” пропозиції, заяви і скарги повинні бути оформленні відповідно вимог цього закону. В разі не виконання вимог, звернення повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

Враховуючи важливість зазначеного питання та поважаючи право громадян на безпечні та комфортні умови проживання і господарювання, виконання авіаційних робіт по застосуванню пестицидів у сільському і лісовому господарстві повинно здійснюватися у відповідності до вимог Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, ДСП 382-96, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.96 р. № 382. Відповідальність за дотримання вимог санітарних правил і норм при авіаційному застосуванні пестицидів покладається на замовника виконання авіаційних робіт та власника повітряних суден. При застосуванні пестицидів за допомогою авіації необхідно суворо витримувати визначені ДСП 382-96 санітарно захисні зони від ділянок авіахімічних обробок до інших об’єктів.

Зустрічі, діалог, співпраця, взаєморозуміння дозволить уникнути непередбачених ситуацій та будуть на користь кожній із сторін.

Назад

25 Березня 2019 08:10