Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси


Назад

ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

12 жовтня 2018 року вводиться в дію Закон Україну «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 року №2354-VIII.

Стратегічній екологічній оцінці підлягають документи державного планування у сфері сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Замовник документів державного планування, а саме орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, забезпечує здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування. Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки визначено Законом.

Наголошуємо на потребі враховувати Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» при розробленні проектів документів державного планування та при внесенні змін до вже існуючих таких документів.

Назад

25 Березня 2019 08:10