Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси

Стан справ, досягнуті результати

Назад

ТВАРИННИЦТВО

Чернігівщина є однією з найбільших за територією областей України. Протяжність території області з півночі на південь 181,2 км зі сходу на захід 175,6 км. Загальна площа 31,9 тис. кв. км. Клімат помірно теплий з достатньою кількістю опадів.

Тваринництво є найбільшою галуззю в агропромисловому комплексі області, постачальником повноцінного харчового білка та сировини для переробної промисловості.

Природно-кліматичні умови Чернігівщини здавна обумовили розвиток скотарства, у якому традиційно домінувала молочно-м¢ясна галузь. За січень-серпень 2018 року сільськогосподарськими підприємствами вироблено 169,6 тис. тонн молока, питома вага області в Україні по виробництву молока становить 8,9%,

на 1 вересня 2018 року поголів’я великої рогатої худоби нараховує 112,3 тис. гол. (третє місце після Полтавської та Черкаської областей за кількістю поголів’я в порівнянні з іншими регіонами України), питома вага області в Україні на 01.09.2018 становить 9,6%, поголів’я корів нараховує 47,2 тис. гол. (по кількості корів область займає друге місце після Полтавської області), питома вага області в Україні на 01.09.2018 становить 10,0%.

В середньому по сільськогосподарських підприємствах області продуктивність дійної череди становить 3921 кг.

Нарощування виробництва молока відбувається за рахунок підвищення їх продуктивності на основі формування спеціалізованого високопродуктивного стада, годівлі за обґрунтованими нормами, впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій виробництва молока.

У господарствах з стабільною кормовою базою, високим рівнем годівлі тварин, перевага надається використанню високопродуктивних спеціалізованих молочних порід, оскільки вони краще використовують корма.

Нарощування виробництва м¢яса відбувається за рахунок прискореного розвитку м¢ясного скотарства, створення мережі репродукторних господарств м¢ясної худоби вітчизняних та зарубіжних порід.

 

МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО

Молочне скотарство – провідна галузь тваринництва, що забезпечує значну частину валової продукції сільськогосподарського виробництва, повноцінне харчування населення, рівномірне надходження коштів протягом року.

В господарствах області проводиться робота по формуванню конкурентноспроможного молочного скотарства. За рахунок використання в останні 20 років голштинської породи, створено масив тварин нових типів і порід молочної худоби. Змінилось співвідношення порід, що розводяться в області.

Із загальної чисельності маточного поголів’я яке знаходиться у племінних господарствах на українську червоно-рябу молочну породу припадає – 61,3%, голштинську – 16,6%, українську чорно-рябу молочну – 13,7%, лебединську – 4,6%, симентальську – 3,8%.

Селекційна база молочної худоби сформована в 15 племінних господарствах. Статус племінного заводу має 6 господарства, 9 – статус племінного репродуктору. В 9 з них ведеться робота по удосконаленню та консолідації української червоно-рябої молочної, в 3 української чорно-рябої молочної, у 1 господарстві удосконалюється симентальська, у 1 лебединська та ще у 1 голштинська порода.

М'ЯСНЕ СКОТАРСТВО

Виробництву яловичини належить важлива роль у розв’язанні м’ясної проблеми області.

Половину території Чернігівщини займає зона Полісся, природнокліматичні умови якої сприятливі для розвитку м’ясного скотарства.

Враховуючи всезростаючий ринковий попит на високоякісну яловичину, виробництво якої не можливе без розвитку галузі спеціалізованого м’ясного скотарства розроблено ряд програм по створенню високопродуктивних, конкурентноспроможних стад м’ясної худоби в господарствах області та перепрофілювання молочних господарств і окремих ферм на розведення худоби м’ясного напрямку продуктивності. Особливої уваги заслуговує м’ясне скотарство в зонах радіаційного забруднення.

Селекційна робота в м’ясному скотарстві проводиться в напрямі підвищення молочності корів, середньодобових приростів, оплати корму молодняком, здатності тварин давати важкі туші з високим виходом м’якоті і відносно невисоким вмістом жиру в м’ясі. 

Власна племінна база м’ясного скотарства області створюється шляхом організації племінних господарств. На даний період функціонує 8 племінних заводів та 1 племінний репродуктор. Із загальної чисельності маточного поголів’я яке знаходиться у племінних господарствах на українську м’ясну породу припадає – 23,6%, поліську м’ясну – 15,6%, поліську м’ясну знам’янського типу – 14,7%, абердин-ангуську– 12,5%, південну м’ясну – 9,8%, шароле – 9,3%, симентальську м’ясну 7,8%, лімузин – 6,7%.

Для розвитку галузі м’ясного скотарства створюються товарні стада м’ясної худоби шляхом промислового схрещування низькопродуктивних корів молочних порід та вирощування одержаного помісного молодняку за технологією м’ясного скотарства.

СВИНАРСТВО

У вирішенні м’ясної проблеми провідне місце належить свинарству, як однієї з найскороспілішої, економічно вигідної галузі тваринництва. Збільшення виробництва свинини в області здійснюється за рахунок нарощування поголів’я, підвищення його продуктивності та поліпшення кормової бази.

Основний метод селекції в племінних господарствах - чистопородне розведення з максимальним використанням кнурів-поліпшувачів, встановлених на основі оцінки за власною продуктивністю і за якістю потомства шляхом контрольної відгодівлі.

Племінна база галузі свинарства області представлена племінним заводом по розведенню свиней великої білої породи.

ПТАХІВНИЦТВО

Птахівництво одна із перших галузей тваринництва, яка перейшла на промислову основу.

Станом на 01.09.2018 року в сільськогосподарських підприємствах утримується 270,8 тис. голів птиці. За січень-серпень 2018 року вироблено 33,2 млн. штук яєць.

Назад

17 Травня 2019 15:24