Анонси

 

 
 
 
 
 
Забезпеченість грунтів мікроелементами, калієм та магнієм

Назад

Забезпеченість ґрунтів Чернігівської області

мікроелементами, кальцієм та магнієм

(за даними Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона» Х тур агрохімічного обстеження)

Ґрунт є джерелом мікроелементів, нестача або надлишок яких впливає на урожай та якість с/г продукції. Мікроелементи впливають на ефективність поглинання рослинами основних елементів живлення. Дефіцит заліза, марганцю і цинку знижує надходження азоту в рослини. Мідь і кальцій сприяють засвоєнню фосфору рослинами, а надлишок заліза гальмує. Надлишок міді і молібдену знижує перехід калію в рослини. Високі врожаї сільськогосподарських культур виносять із ґрунту значні кількості мікроелементів. На підставі досліджень, проведених Чернігівською філією ДУ «Держґрунтохорона» у 2011-2015 рр., визначено сучасний стан забезпечення сільськогосподарських земель області мікроелементами, кальцієм та магнієм.

Вміст рухомих сполук бору. Забезпеченість ґрунтів рухомими сполуками бору на достатньому рівні, середні показники в межах від 0,54-0,57 (високий уміст) у Сновському і Козелецькому районах до 1,64-1,72 (дуже високий уміст) у Ніжинському і Носівському районах, середньозважений показник по області – 1,03 мг/кг ґрунту (дуже високий уміст). Ґрунти з оптимальним умістом бору в області займають 86 % площ (рис. 1).

Вміст рухомих сполук марганцю. Забезпеченість ґрунтів рухомими сполуками марганцю також на достатньо високому рівні. Найвищі показники зафіксовані в ґрунтах Корюківського і Носівського районів, відповідно, 34,31 та 34,22 мг/кг ґрунту (дуже високий уміст). Дещо нижчий уміст у ґрунтах Ічнянського та Сосницького районів, де показник, відповідно, 15,92 і 19,11 мг/кг ґрунту (високий уміст). По області середньозважений показник дуже високий (26,98 мг/кг ґрунту), а ґрунти з оптимальним умістом поширені на 81 % площ (рис. 2).

Вміст рухомих сполук міді. Середньозважені показники рухомих сполук міді в межах дуже низьких і низьких значень. Найменше забезпечені ґрунти Коропського та Н.-Сіверського районів, де нараховується 98-99 % площ з дуже низьким і низьким умістом, а середньозважений показник 0,07 мг/кг ґрунту.

Більше міді в ґрунтах Ніжинського та Носівського районів, де показник низький, відповідно, 0,15 і 0,14 мг/кг ґрунту. Усього в області ґрунтів з дуже низьким та низьким умістом рухомих сполук міді 84 % площ, а середньозважений показник дуже низький (0,10 мг/кг ґрунту) (рис. 3).

Вміст рухомих сполук цинку. Середньозважений показник умісту рухомих сполук цинку варіює від 0,34 мг/кг у ґрунтах Срібнянського району до 0,90 мг/кг (дуже низький уміст) – Корюківського району. У більшості районів ґрунти з дуже низьким умістом цинку поширені на 91-100 % площ, і лише у Корюківському, Ніжинському та Носівському районах таких площ нараховується 64-79 %.

Крім Ніжинського та Носівського районів відсутні ґрунти з дуже високим умістом, а ще 12 районах відсутні ґрунти з високим умістом.

Ґрунти з дуже низьким умістом цинку в області займають 90 % площ, а середньозважений показник становить 0,58 мг/кг ґрунту (рис. 4).

Вміст рухомих сполук кобальту. Забезпеченість рухомими сполуками кобальту знаходиться в досить широкому діапазоні, а середньозважені показники коливаються в межах від 0,06 мг/кг (дуже низький уміст) у ґрунтах Коропського району до 0,25 мг/кг (високий уміст) – Носівського району.

Дерново-підзолисті ґрунти легкого гранулометричного складу найгірше забезпечені цим елементом, краще – чорноземні легкосуглинкові ґрунти.

У цілому по області середньозважений показник середній (0,12 мг/кг), а ґрунти з дуже низьким і низьким умістом кобальту займають 67 % площ, з середнім – 15, підвищеним – 5, високим та дуже високим – 13 % площ (рис. 5).

Уміст рухомих сполук молібдену. Уміст рухомих сполук молібдену знаходиться у діапазоні від дуже низьких значень (0,02 і 0,03 мг/кг) у ґрунтах Ріпкинського та Сновського районів, до підвищених – (0,11 мг/кг) – Ніжинський район.

По області середньозважений показник середній (0,08 мг/кг), а ґрунти з дуже низьким і низьким умістом цього елементу поширені на 64 % площ, з середнім – 18, з підвищеним – 11, з високим та дуже високим – 7 % площ (рис. 6).

Вміст обмінного кальцію. Для ґрунтів Чернігівщини характерний недостатній уміст обмінного кальцію, середньозважений показник по області –7,09 мг-екв/100 г ґрунту (середній уміст). У ґрунтах Поліської зони уміст цього елементу варіює від 4,21 (Н.-Сіверський район) до 5,80 мг-екв/100 г ґрунту (Ріпкинський район). У ґрунтах перехідної території – зростає до 7,19 мг-екв/100 г ґрунту. Ґрунти Лісостепової зони забезпечені кальцієм краще, де він варіює від 7,84 (Бобровицький район) до 9,90 мг-екв/100 г ґрунту (Талалаївський район).

В області ґрунтів з дуже низьким та низьким умістом обмінного кальцію нараховується, відповідно, 6 і 26 %, з середнім – 49, з підвищеним – 19 % площ (рис.7).

Вміст обмінного магнію. Уміст обмінного магнію недостатній та варіює від низьких до підвищених значень при середньозваженому показнику по області 1,50 мг-екв/100 г ґрунту (середній уміст). У ґрунтах Поліської зони середньозважений уміст цього елементу знаходиться у межах від 0,58 (Н.-Сіверський район) до 0,99 мг-екв/100 г ґрунту у Ріпкинському районі.

Ґрунти Лісостепової зони краще забезпечені магнієм. Середньозважений показник знаходиться в межах від 1,63 (Бобровицький район) до 2,06 мг-екв/100 г ґрунту (Бахмацький район).

У переважно карбонатних і засолених чорноземних ґрунтах Ніжинського та Носівського районів уміст зростає до підвищених значень 2,46- 2,42 мг-екв/100 г ґрунту.

По області площі ґрунтів з умістом обмінного магнію розподілились у широкому діапазоні: дуже низький уміст займає 15 %, низький – 26, середній – 38, підвищений – 9 та по 5 % площ з високим та дуже високим умістом (рис.8).

У цілому по області ґрунти добре забезпечені бором і марганцем, середньозабезпечені – кобальтом, молібденом, кальцієм і магнієм, низькозабезпечені – міддю і цинком.

Назад