Анонси

 

 
 
 
 
 
Форма запиту на інформацію

Назад

Додаток

до Порядку складання та подання запиту на публічну інформацію розпорядником якої є Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

(пункт 4)

 

 

Форма запиту на інформацію

 

Розпорядник інформації                         Департамент агропромислового розвитку

Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Запитувач                                                  ____________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) - для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника організації –для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи

____________________________________

 

поштова (електронна) адреса, контактний телефон)

____________________________________

____________________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений чинним законодавством строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ____________________________________________________

(вулиця, будинок, корпус, квартира, населений пункт, район, область, поштовий індекс)

на електронну адресу _________________________________________________

телефаксом  _________________________________________________________

за телефоном ________________________________________________________

__________________                                                            _________________

      (дата)                                                                                           (підпис)

 

___________________

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ.docx

Назад