Анонси

 

 
 
 
 
 
Порядок доступу до публічної інформації

Назад

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора Департаменту
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
від 22 лютого
 2019 року № 17ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Департаментом агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або, яка знаходиться у володінні Департаменту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним та подаватись на вибір запитувача:

- усно (безпосередньо у приміщенні Департаменту каб.№316);

- телефоном за номером – 77-44-40;

- факсом за номером – 67-78-13;

- електронною поштою за спеціальною адресою – [email protected];

- письмово за адресою – проспект Миру, 14, м. Чернігів, 14000.

 

Всі запити на публічну інформацію, які надходять в Департамент, в тому числі електронною поштою, реєструються провідним спеціалістом відділу організаційної роботи та з питань управління персоналом Департаменту. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Незалежно від змісту запиту, він направляється директору Департаменту, заступникам директора Департаменту (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Відповідно до резолюції, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється провідним спеціалістом відділу організаційної роботи та з питань управління персоналом, в установленому порядку, і надсилається адресату.

Департамент надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Начальники відділів Департаменту несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному відділі, а також за зміст підготовлених проектів відповідей.

У разі, якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Департамент може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відділ організаційної роботи та з питань управління персоналом Департаменту здійснює контролю за дотриманням термінів розгляду запитів.

У разі, коли Департамент, відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Департамент, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги зазначені в статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», він відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо Департаменту відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Всі інші питання, що виникатимуть при підготовці інформації на запити, вирішувати відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

Назад