Анонси

 

 
 
 
 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Назад

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО ГЕРЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

1

Основний перелік законодавчих актів, що регламентують діяльність Департаменту

1) Конституція України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2) Кодекс законів про працю України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

3) Земельний кодекс України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

4) Господарський кодекс України

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15

5) Цивільний кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15

6) Закон України «Про державну службу»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19

7) Закон України «Про запобігання корупції»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

8) Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

9) Закон України «Про державну таємницю»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

10) Закон України «Про звернення громадян»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

11) Закон України «Про доступ до публічної інформації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

12) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14

13) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1877-15

14) Закон України «Про публічні закупівлі»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19

15) Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

16) Закон України «Про державні цільові програми»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

17) Постанови та розпорядження Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань державної служби, що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби; нормативно-правові акти Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України та інші законодавчі та підзаконні акти, що регламентують діяльність Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

        Додаткові законодавчі акти

2

Відділ організаційної роботи та з питань управління персоналом

1) Закон України «Про вищу освіту»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2) Закон України «Про відпустки»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

3) Закон України «Про пенсійне забезпечення»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1788-12

2

Управління агропромислового розвитку

1) Лісовий кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

2) Закон України «Про особисте селянське господарство»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/742-15

1) Закон України «Про особисте селянське господарство»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/742-15

2) Закон України «Про племінну справу у тваринництві»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3691-12

3) Закон України «Про тваринний світ»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2894-14

4) Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1445-17

5) Закон України «Про бджільництво»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1492-14

6) Закон України «Про аквакультуру»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5293-17

7) Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80

8) Закон України «Про фермерське господарство»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15

9) Закон України «Про ветеринарну медицину»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2498-12

10) Закон України «Про молоко та молочні продукти»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1870-15

11) Закон України «Про дитяче харчування»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-16

1) Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80

2) Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/425-18

3) Закон України «Про дитяче харчування»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-16

4) Закон України «Про молоко та молочні продукти»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1870-15

5) Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/37-15

6) Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/959-12

3

Управління бухгалтерського обліку, аналізу АПК та розвитку сільських територій

1) Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-14

2) Закон України «Про інвестиційну діяльність»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

3) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1877-15

4) Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

5) Закон України «Про державно-приватне партнерство»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17

1) Кодекс законів про працю України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

2) Бюджетний кодекс України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

3) Податковий кодекс України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

4) Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14

5) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-%D0%BF

4

Управління врегулювання земельних відносин

1) Земельний кодекс України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

2) Кримінальний кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

3) Цивільний кодекс України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

4) Господарський кодекс України

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15

5) Лісовий кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

6) Кодекс України про адміністративні правопорушення

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

7) Закон України «Про землеустрій»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15

8) Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1952-15

9) Загальні положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації

Назад