Анонси

 

 
 
 
 
 
Нормативна база

Назад

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про аграрні розписки
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 50, ст.695)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом

№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712}

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час оформлення, видачі, обігу, виконання аграрних розписок, визначає порядок їх реєстрації та спрямований на створення правових, економічних, організаційних умов функціонування цих документів.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2013 р. № 665
Київ
Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок

Відповідно до статті 10 Закону України “Про аграрні розписки”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Реєстру аграрних розписок, що додається.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/665-2013-%D0%BF

Назад