Анонси

 

 
 
 
 
 
Вимоги законодавства щодо охорони родючості та екологічної безпеки грунтів

Назад

ДО УВАГИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ!

З метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів на землях сільськогосподарського призначення ведеться моніторинг ґрунтів.

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення включає:

 • агрохімічне обстеження ґрунтів;
 • контроль змін якісного стану ґрунтів;
 • агрохімічну паспортизацію земельних ділянок.

Відповідно до вимог статей 37 та 54 Закону України «Про охорону земель» з метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.

Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються в процесі регулювання земельних відносин при:

 • передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки;
 • зміні власника земельної ділянки або землекористувача;
 • проведенні грошової оцінки земель;
 • визначенні розмірів плати за землю;
 • здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів тощо.

Наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки є обов’язковою при:

 • передачі земельних ділянок у власність, користування;
 • наданні дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки;
 • консервації та рекультивації земель і в інших випадках, передбачених законодавством.

Форму агрохімічного паспорта та порядок його ведення встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. Оформлення агрохімічних паспортів проводиться відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2011 № 536 «Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2011 за № 1517/20255.

У Чернігівській області агрохімічні паспорти виготовляються Чернігівською філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Паспорти виготовляються за рахунок коштів землевласників та землекористувачів.

Сільгосппідприємствам, територіальним громадам, на території яких проводитимуться дослідження, потрібно звернутись до Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона» за адресою:

14020, м. Чернігів, вул. Малиновського,41.

Тел. (0462) 64-29-50; 64-29-72.

Е-mail: [email protected]

Сайт http://www.iogu.gov.ua/chernigivska/

Про послуги, що надає ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» (ДУ «Держґрунтохорона»)

Відповідно до Указу Президента України від 15.10.2020 № 449 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1113 з цього питання частину земель сільськогосподарського призначення передано з державної власності у комунальну власність територіальних громад.

З метою забезпечення подальшого здійснення реформ у сфері земельних відносин та створення умов для реалізації прав громадян України і територіальних громад у цій сфері ДУ «Держґрунтохорона» надає наступний перелік послуг:

 • проведення агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь з видачею агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки або довідки про їх родючість;
 • проведення агрохімічного обстеження ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення для ведення точного землеробства;
 • дослідження стану радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь та продукції рослинництва, підготовка пропозицій, рекомендацій, технологічних проектів щодо відновлення ґрунтів та зменшення забруднення до нормативних рівнів;
 • здійснення ґрунтово-агрохімічного обстеження та розробка проектів під закладку багаторічних насаджень;
 • агрохімічне обстеження ґрунтового покриву та виготовлення агрохімічного паспорта земельних ділянок для проведення аукціонів земель сільськогосподарського призначення місцевих органів самоврядування;
 • підготовка висновків про придатність ґрунтів до органічного виробництва та створення сировинних зон;
 • складання прогнозованих розрахунків потреб галузі рослинництва в мінеральних і органічних добривах;
 • визначення якісного складу мінеральних і органічних добрив, різних видів хімічних меліорантів;
 • проведення ґрунтової та листкової діагностики мінерального живлення рослин;
 • проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 • технічний звіт щодо обстеження ґрунтового покриву земельних ділянок;
 • проекти землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту;
 • технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель;
 • проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок;
 • проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

У Чернігівській області для замовлення названих вище послуг потрібно звернутись до Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона» за адресою:

14020, м. Чернігів, вул. Малиновського,41.

Тел. (0462) 64-29-50; 64-29-72.

Е-mail: [email protected]

Сайт http://www.iogu.gov.ua/chernigivska/

Назад