Анонси

 

 
 
 
 
 
 

Назад

ГОСПОДАРСТВА-ОТРИМУВАЧІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ МАЮТЬ НАДАТИ ІНФОРМАЦІЙНУ ДОВІДКУ ДО МІНАГРОПОЛІТИКИ

Згідно умов отримання часткового держвідшкодування вартості закуплених племінних тварин чи введених в експлуатацію побудованих/реконструйованих тваринницьких або зернових об’єктів, визначених у Постанові Кабміну «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» №107 від 07.02.2018 (в редакції від 31.08.2022)  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF#Text), передбачено обов’язок господарств-отримувачів такої держдопомоги надавати інформаційну довідку до Міністерства аграрної політики та продовольства України до 15 січня впродовж 2 років після отримання державного відшкодування за племтварин; впродовж 3-х років після отримання держвідшкодування за тваринницькі чи зернові об’єкти. Аналогічно, ті господарства, що отримали спеціальну державну дотацію за приріст корів власного відтворення, мають до 15 січня впродовж 2-х років після отримання дотації надати інфо-довідку про наявне поголів’я до відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації.

Відтак, господарства, які у 2021 році отримали відшкодування вартості племінних тварин, повинні до 15.01.2023 року (вдруге і востаннє) надати в Мінагрополітики заповнену форму Інформаційної довідки про наявне поголів’я тварин станом на 01 січня поточного року, зокрема поголів’я тварин, вартість яких була частково відшкодована.

Господарства, які отримали спеціальну дотацію за приріст корів власного відтворення у 2021 році – мають до 15 січня 2023 року (вдруге і востаннє) надати інформаційну довідку про наявне поголів’я, в тому числі те, на яке було отримано спеціальну дотацію.

Ті господарства, які у 2020 оці отримали відшкодування вартості тваринницьких чи зернових об’єктів, до 15.01.2023 надають інформайфну довідку втретє і востаннє, а ті, котрі отримували відшкодування об’єктів у 2021 році – надають інформаційну довідку про відшкодований об’єкт до 15.01.2023 та ще раз (востаннє) звітуватимуть до 15.01.2024. 

Завантажити форми інфо-довідок за напрямками можна за посиланням  - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-21#Text, зокрема:

*форма інформації про відшкодованих племтварин – № 21,

*форма інформації про приріст корів власного відтворення – №27,

*форма інформації про об’єкт зі зберігання/переробки зерна - №26,

*форма інформації про тваринницький об’єкт - №22,

*форма інформації про об’єкт переробки с/г продукції - №25.

Згідно Постанови, у разі зменшення поголів’я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету в повному обсязі в установленому законодавством порядку.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання, повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету.

Суб’єкт господарювання, якому здійснено часткове відшкодування вартості об’єктів, у разі відчуження або використання протягом перших трьох років не за цільовим призначенням відповідних об’єктів повинен повернути одержані бюджетні кошти в установленому законодавством порядку.

Господарства, котрі через війну втратили тварин чи об'єкти виробництва, на які отримували держпідтримку, звільнені від вимоги повертати кошти – детальніше про це https://avm-ua.org/uk/post/gospodarstva-kotri-cerez-vijnu-vtratili-tvarin-ci-obekti-virobnictva-na-aki-otrimuvali-derzpidtrimku-zvilneni-vid-vimogi-povertati-kosti.

Господарствам необхідно направити паперові версії заповнених інфо-довідок на адресу: Міністерство аграрної політики і продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ 01001 
Крім того, скан-копії відповідних форм варто надіслати на ел.адресу Відділу документообігу та контролю Мінагрополітики  - [email protected]

Джерело: Асоціація виробників молока

Назад