Анонси

 

 
 
 
 
 

Назад

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ УСТАНОВИ ЧЕРНІГІВЩИНИ

У сучасних умовах основним засобом зростання й розвитку сільськогосподарського виробництва в довгостроковій перспективі значну роль відіграють досягнення науково-технічного прогресу та інновації.

Інноваційні тренди, що формують світову економіку найближчого майбутнього, це агро- та біотехнології, штучний інтелект, робототехніка, блокчейн, наноматеріали, геоінженерія, нові джерела та передавачі енергії.

Осередком створення інноваційної продукції сільського господарства є науково-дослідні установи, дослідження яких спрямовані на розроблення інноваційних технологій у рослинництві та тваринництві, створення сортів зернових і кормових культур, розроблення науково-організаційних підходів та ринково орієнтованого інструментарію випробовування, експериментального виробництва в агропромисловому комплексі регіону.

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук (НААН) України, Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла НААН та Чернігівська філія Українського інституту експертизи сортів рослин є фундаментом сучасних наукових та інноваційних досліджень сільськогосподарського виробництва в Чернігівській області.

 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України має важливе значення не тільки для нашого регіону, а і для держави в цілому. Це єдина наукова установа в Україні, яка визначає основи державної і науково-технічної політики, координує, організовує і проводить наукові дослідження в галузі сільськогосподарської мікробіології.

Основні напрями наукової діяльності Інституту:

• ґрунтова мікробіологія: дослідження біологічної трансформації сполук азоту і фосфору, рослинно-мікробних взаємодій, фізіології росту ґрунтових мікроорганізмів; розробка мікробних препаратів для землеробства;

• біологічний захист рослин і тварин: питання захисту рослин від хвороб, діагностика збудників вірусних хвороб рослин і тварин;

• зоотехнічна мікробіологія: розробка препаратів пробіотичної дії; технологій заготівлі і зберігання кормів; захист від мишоподібних гризунів;

• наукове забезпечення агропромислового виробництва: створення нових сортів і технологій вирощування сільськогосподарських культур та їх впровадження.

При Інституті діє Колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, яка одержала статус Національного надбання.

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України має багаторічний досвід створення мікробних консервантів та заквасок, які вже сьогодні з успіхом застосовуються в практиці сільського господарства для покращення якості консервованих кормів. Одержана при згодовуванні таких кормів продукція тваринництва високоякісна і екологічно безпечна.

Важливість таких досліджень переоцінити складно.

 

 
 
 

Носівська селекційно-дослідна станція – це знана в Україні наукова установа з понад столітньою історією. Від часу заснування у 1911 році вона пройшла подекуди важкий, але цікавий і продуктивний шлях.

На сьогодні установа має понад 70 сортів зернових, овочевих та технічних культур. Посівний матеріал Носівської станції користується попитом у аграріїв з різних регіонів України завдяки своїм відмінним характеристикам.

Сорти зернових культур нового покоління адаптовані до агроекологічних умов вирощування з цінними господарськими властивостями.

Асортимент станції складається з широкого вибору насіння зернових культур, якість якого підтверджена сертифікатами сортових та посівних якостей насіння, виданих ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Окрім цього, організація реалізує добірне насіння тритикале, вики, люпину, ріпаку, люцерни, конюшини, гороху, гречки, редьки, столового буряку, цибулі, огірків, а також саджанці яблуні, фундука, малини, смородини.

Незважаючи на всі труднощі науковці Носівської селекційно-дослідної станції продовжують створювати нові сорти з покращеними властивостями. При цьому використовує найуспішніший досвід українських та іноземних селекціонерів, проводить власні дослідження у ґрунтознавстві, агрохімії, агротехніці, внесенні добрив.

 

 
 
 

Апробацією нових сортів зернових, круп’яних, бобових культур (озимого та ярого типу), а також багаторічних та кормових трав на придатність до поширення на полях наших сільгоспвиробників займається Чернігівська філія Українського інституту експертизи сортів рослин.

Основними її завданнями є:

  • проведення кваліфікаційної (науково- технічної) експертизи сортів рослин, як об’єктів права інтелектуальної власності;
  • вивчення сорту на придатність до поширення в Україні;
  • післяреєстраційне вивчення сортів та здійснення ґрунтово-кліматичного районування.

Система сортовипробування, це важлива складова по забезпеченню продовольчої безпеки нашої держави, основний рівень впровадження та контроля відповідності посівного матеріалу заявленим властивостям сорту.

Не дивлячись на те, що територія на якій розташована Чернігівська філія УІЕСР була під окупацією, завдяки зусиллям фахівців та працівників установи вдалося зберегти науково-дослідницький потенціал, відновити матеріально-технічну базу, що дало змогу продовжити польові дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин в області.

 

 
 
 

Сталий розвиток аграрного сектору, нарощування обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, і як результат – посилення конкурентоспроможності – є одними з ключових завдань розвитку агропромислового комплексу. Провідна роль у цьому процесі належить саме науковцям. Дякуємо за незламність і невтомність, за працю і наполегливість.

Назад