Анонси

 

 
 
 
 
 
Характеристика грунтового покриву орних земель області

Назад

Характеристика ґрунтового  покриву  орних  земель  області

Унікальність економіко-географічного положення області визначається її розташуванням на кордоні трьох держав – України, Росії та Білорусії. Також, завдяки унікальному природно-кліматичному розташуванню, на межі двох зон – Полісся та Лісостепу, Чернігівщина в порівнянні з іншими областями України має досить добре забезпечення опадами.

Область володіє значним сільськогосподарським потенціалом і є однією з найбільш аграрно розвинутих в Україні. Земельний фонд включає 3190,3 тис. га, найбільша частка якого становлять сільськогосподарські угіддя – 2068,4 тис. га (64,8%) та ліси і інші лісовкриті площі – 739,4 тис. га (23,2%). У сільськогосподарських угіддях рілля займає 68,3% або 1413,2 тис. га, сіножаті 14,9% (308,2 тис. га), пасовища 13,7% (283,6 тис. га).

Досвід землеробства засвідчує, що найважливішою умовою сталого та безпечного виробництва сільськогосподарської продукції є постійна турбота про збереження та підвищення родючості ґрунтів. Це питання набуває особливої гостроти для умов Чернігівщини, ґрунтовий покрив якої сформований, в основному, малогумусними ґрунтами легкого гранулометричного складу, що визначило їх низьку ємність вбирання, невисоку буферність, малу насиченість ґрунтовими колоїдами, а відтак, підвищену вразливість від техногенного та антропогенного впливу.

Розміщення території області в межах двох ґрунтово-кліматичних зон обумовило значну строкатість ґрунтового покриву. Загалом експлікація ґрунтів сільськогосподарських угідь області включає 253 ґрунтові відміни, які об`єднують в 10 агровиробничих груп. Найбільш поширеними є дерново-підзолисті ґрунти та сірі лісові, темно-сірі і чорноземи опідзолені які займають 62% орних земель, а це майже 900 тис. га.

В поліській частині області найбільш поширеними є дерново-підзолисті ґрунти переважно супіщаного гранулометричного складу. Проте в Корюківському і Щорському районах майже половину площ займають зв`язно-піщані ґрунти, для яких характерний більш низький рівень природної родючості. Ґрунти Чернігівського і Ріпкинського районів виділяються більшою зв'язністю, легкосуглинкові їх відміни становлять, відповідно, 23 і 37%.

Основні групи ґрунтів орних земель господарств області
Район Площа орних земель, тис. га Дерново-підзолисті ґрунти Сірі лісові
та дернові ґрунти
Темно-сірі ґрунти та чорноземи опідзолені Чорноземи типові, лучно-чорноземні та лучні ґрунти
тис.га % тис.га % тис.га % тис.га %
Бахмацький 99,6 2,6 3 3,2 3 16,5 17 77,3 77
Бобровицький 85,1 2,1 2 6,0 7 7,1 8 69,9 83
Борзнянський 79,7 13,6 17 15,2 19 20,2 25 30,7 39
Варвинський 39,0 0,2 1 1,4 4 1,3 3 36,1 92
Городнянський 66,6 47,0 71 10,6 16 8,6 13 0,4
Ічнянський 92,3 13,0 14 4,2 5 18,9 20 56,2 61
Козелецький 81,5 33,7 41 42,1 52 1,3 2 4,4 5
Коропський 51,0 8,9 18 25,7 50 15,4 30 1,0 2
Корюківський 43,5 35,6 82 5,1 12 2,3 5 0,5 1
Куликівський 41,8 7,8 19 25,0 60 1,3 3 7,7 18
Менський 67,0 8,2 12 25,0 37 25,8 39 8,0 12
Ніжинський 72,7 10,6 15 7,5 10 12,9 18 41,7 57
Н.-Сіверський 78,9 53,1 67 17,4 22 8,0 10 0,4 1
Носівський 59,6 6,6 11 11,9 20 5,6 9 35,5 60
Прилуцький 110,4 1,8 2 6,4 6 9,1 8 93,1 84
Ріпкинський 56,7 31,0 55 15,5 27 4,5 8 5,7 10
Семенівський 56,9 53,3 93 2,8 5 0,4 1 0,4 1
Сосницький 34,3 11,1 34 8,3 24 12,5 36 2,1 6
Срібнянський 36,9 0,1 2,5 7 4,0 11 30,3 82
Талалаївський 40,1 0,1 0,9 3 6,1 15 33,0 82
Чернігівський 105,4 58,1 55 33,9 32 8,0 8 5,4 5
Щорський 41,8 33,7 81 7,2 17 0,1 0,8 2
Всього 1440,8 432,5 30 277,8 19 189,9 13 540,6 38

 

Структура ґрунтів орних земель за гранулометричним складом
Район Площа орних земель, тис. га Гранулометричний склад ґрунтів, %
піщані зв`язно-піщані супіщані легкосу-глинкові середньо-суглинкові
Бахмацький 99,6 2 12 75 11
Бобровицький 85,1 2 5 92 1
Борзнянський 79,7 5 42 4 9
Варвинський 39,0 1 2 97
Городнянський 66,6 1 7 75 17
Ічнянський 92,3 11 15 72 2
Козелецький 81,5 2 14 50 34
Коропський 51,0 1 5 44 50
Корюківський 43,5 42 49 9
Куликівський 41,8 1 27 69 3
Менський 67,0 1 10 87 2
Ніжинський 72,7 6 24 67 6
Н.-Сіверський 78,9 1 12 68 19
Носівський 59,6 3 16 74 7
Прилуцький 110,4 1 6 89 4
Ріпкинський 56,7 14 49 37
Семенівський 56,9 1 24 62 13
Сосницький 34,3 1 10 44 43 2
Срібнянський 36,9 1 98 1
Талалаївський 40,1 7 90 3
Чернігівський 105,4 10 67 23
Щорський 41,8 42 47 11
Всього 1440,8 9 33 56 2

В цілому по області дерново-підзолисті ґрунти займають 432,5 тис. га або 30% до площі орних земель. Найбільш поширені вони в Семенівському районі – 93%, Корюківському – 82%, Щорському – 81%, Городнянському – 71%, Н.-Сіверському – 67%.

Вміст гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах коливається від 1,16 до 1,80%, складаючи в середньому 1,40%. Вони мають кислу реакцію ґрунтового розчину, середньозважений показник рНсол. дорівнює 5,2-5,4.

Забезпеченість рухомими формами фосфору – підвищена (111-140 мг/кг ґрунту), обмінним калієм – середня (97-128 мг/кг ґрунту), легкогідролізованим азотом – низька (20-60 мг/кг ґрунту). Для них характерний низький вміст обмінних форм кальцію та магнію, відповідно, 3,2-4,1 і 0,6-0,7 мг-екв./100 г ґрунту.

Дерново-підзолисті ґрунти є найменш родючими ґрунтами області, їх бонітет коливається, в основному, в межах 31-38 балів.

Сірі лісові та дернові ґрунти займають 277,8 тис. га (19%). Вони розміщені, в основному, в перехідній зоні та найбільше поширені в Куликівському районі – 60%, Козелецькому – 52%, Коропському – 50%. Вміст гумусу в залежності від гранулометричного складу коливається в межах 1,31-2,37%. На супіщаних відмінах він дорівнює в середньому 1,60%, легкосуглинкових – 1,77%. За кислотністю ці ґрунти переважно слабокислі або близькі до нейтральних рН 5,4-5,8, мають підвищений вміст рухомих форм фосфору і середній вміст обмінного калію, середньозважені показники їх складають відповідно 137-159 і 103-112 мг/кг ґрунту. Дещо краще вони забезпечені обмінним кальцієм і магнієм, відповідно 4,5-6,2 і 1,0-1,1 мг-екв/100 г ґрунту. Бонітет сірих лісових і дернових ґрунтів коливається в межах 36-57 балів.

Темно-сірі ґрунти і чорноземи опідзолені поширені на 189,9 тис. га. Питома вага їх найвища в ґрунтовому покриві Менського і Сосницького районів, де вони займають відповідно 39 і 36% орних земель. За гранулометричним складом це в основному легкосуглинкові ґрунти. Вміст гумусу в них складає в середньому 2,47%, коливаючись від 1,52 до 3,16%. Реакція ґрунтового розчину – близька до нейтральної або нейтральна, рНсол. 5,6-6,1, вміст рухомих форм фосфору – підвищений, 120-160 мг/кг ґрунту, обмінного калію – середній, 98-113 мг/кг ґрунту, вміст обмінного кальцію і магнію – середній, відповідно 8,4 і 1,7 мг-екв/100г ґрунту. Бальна оцінка темно-сірих ґрунтів і чорноземів опідзолених складає 45-58 балів.

Чорноземні та лучні ґрунти займають найбільшу площу в межах орних земель області – 540,6 тис. га (33%), найбільш поширені вони у Варвинському районі – 92%, Прилуцькому – 84%, Бобровицькому – 83, Срібнянському і Талалаївському – по 82%. За гранулометричним складом – це легкосуглинкові ґрунти. Вміст гумусу в них коливається від 2,68 до 3,69% і дорівнює в середньому 3,13%. Реакція ґрунтового розчину – нейтральна або близька до нейтральної, рН – 5,8-6,2. Середньозважений вміст рухомих форм фосфору коливається по районах від 122 до 144 мг/кг ґрунту, обмінного калію –91-100 мг/кг ґрунту. Ці ґрунти мають підвищений вміст обмінного кальцію та магнію, відповідно 10,6 і 2,2 мг-екв/100г ґрунту. Чорноземні та лучні ґрунти є найбільш родючими ґрунтами області, їх бальна оцінка становить 67-75 балів.

Фізико-хімічні показники ґрунтів області
Група ґрунтів Грануло-
метрич-ний

склад
Вміст гумусу, % Вміст обмінного кальцію Вміст обмінного магнію Гідро-літична кислотність
мг-екв/100 г ґрунту
в серед-ньому від-до в серед-ньому від-до в серед-ньому від-до в серед-ньому від-до
Дерново-підзолисті зв`язно-піщані 1,40 1,16-1,80 3,20 2,33-5,00 0,58 0,30-1,07 1,67 0,72-2,00
супіщані 1,41 1,17-1,51 4,09 2,85-6,33 0,67 0,40-1,19
Сірі лісові супіщані 1,60 1,31-2,00 4,46 2,95-5,00 0,99 0,62-1,36 1,57 0,60-2,23
легкосуг-линкові 1,77 1,33-2,37 6,19 4,83-9,36 1,10 0,66-1,75 1,97 1,28-2,76
Темно сірі ґрунти
та чорноземи опідзолені
легкосуг-линкові 2,47 1,52-3,16 8,39 5,57-11,31 1,71 0,77-2,45 2,22 1,55-3,61
Чорноземи та лучно-чорноземні ґрунти легкосуг-линкові 3,13 2,68-3,69 10,60 9,16-12,28 2,22 1,69-3,70 2,08 1,21-2,71

Назад